این مجله در سايت‌هاي زير نمایه مي‌شود:

■ Directory of Open Access Journals (DOAJ)

■ Index Copernicus

■ Scientific Information Database (SID)

■ WHO-EMRO Index Medicus

■ Magiran

شاپای چاپی: 7519-1735

شاپای الکترونیکی: 2606-2008


اخبار و اطلاعیه های مجله
عدم پذیرش دستنوشته های حاوی نیم فاصله
نیم فاصله یک نماد غیرقابل پرینت در سیستم های تایپ کامپیوتری است که فاصله ای کمتر از حد استاندارد بین کلمات ایجاد می کند متأسفانه برخی نویسندگان برای کاهش هزینه های انتشار خود اقدام به استفاده از نیم فاصله بین کلمات هر جمله می کنند تا در شمارش کلمات، تعداد کلمه کمتری حاصل شود و هزینه نهایی آنها کاهش یابد.
تاریخ پست: 2020-07-27 بیشتر...
 
تغییر تواتر انتشار مجله پژوهش در علوم توانبخشی از دوماهنامه به انتشار پیوسته
به اطلاع کلیه نویسندگان و علاقمندان به مجله پژوهش در علوم توانبخشی می رساند مستند به نامه دبیر محترم کمیسیون نشریات علوم پزشکی، این مجله از ابتدای سال 1399، به صورت پیوسته منتشر خواهد شد
تاریخ پست: 2020-05-19 بیشتر...
 
جبران تأخیر ماه گذشته در فرآیند بررسی مقالات ورودی به سایت مجله
با توجه به اشکالات وبسایت مجله و قطعی های مکرر، با حمایت معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وبسایت مجله به سرور جدید منتقل شد.
تاریخ پست: 2020-05-19 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر