ویژه نامه توانبخشی :1392:1291-300

بررسی تأثیر انواع پانسمان و مدیریت بعد از عمل بر آماده‌سازی استمپ در قطع عضو زیر زانو

زينب رضائيان, خديجه باپيرزاده, اکرم جمالي, طهمورث طهماسبي

DOI: 10.22122/jrrs.v9i7.998

چکیده


مقدمه: از دست دادن اندام تحتانی به هر علتی منجر به ایجاد مشکلات فردی و اجتماعی فراوان برای فرد دچار قطع عضو می‌گردد. مراقبت صحیح از استمپ بعد از عمل جراحی با کمک انواع پانسمان نقش مؤثری در کسب نتایج مطلوب داشته و سبب کاهش مشکلات استمپ و آمادگی هر چه سریع‌تر برای دریافت پروتز می‌شود. اما در بررسی‌های انجام گرفته، نتایج متفاوتی در مورد بهترین نوع پانسمان ارائه شده است. بنابراین در مطالعه حاضر با مرور بر مقالات موجود، سعی بر آن است که بهترین نوع پانسمان معرفی شود.

مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر برای رسیدن به هدف، با مراجعه به متون منتشر شده در پایگاه‌های اطلاعاتیScience Direct، Google cholar و Pubmed، با استفاده از کلمات کلیدی Prosthesis, Post Operative Care, Rigid & Soft dressing, Below knee amputation، اطلاعات مربوط به انواع پانسمان و مدیریت بعد از عمل بر آماده‌سازی استمپ در قطع عضو زیر زانو جمع‌آوری شد و نتایج آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی مقالات از ابزارDowns and Black  استفاده گردید.

یافته‌ها: پس از اتمام جستجو بر اساس کلمات کلیدی، تعداد 123 مقاله به دست آمد که در نهایت تعداد 15 مقاله با توجه به معیارهای انتخاب برای تحلیل نهایی پذیرفته شدند.

نتیجه‌گیری: در پایان مقاله حاضرانواع مطالعات ازRCT  تا Case Report را بررسی نموده است. نتایج نشان داده است که پانسمان‌ سخت در مقایسه با پانسمان‌ نرم در آماده‌سازی استمپ زیر زانو و بهبود مشکلات آن بهتر عمل می‌کند. اکثر مطالعات، برمراقبت از استمپ بعد از عمل جراحی، کسب نتایج مطلوب و کاهش عوارض آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید داشتند. البته در مورد بازیابی عملکرد و توانایی راه رفتن توسط پروتز اطلاعات بسیار محدود است و پیشنهاد می‌گردد به علت اهمیت این موضوع مطالعات بعدی بر این موارد متمرکز گردند.

کلیدواژه‌ها: پروتز، مراقبت بعد از جراحی، پانسمان سخت و نرم و قطع عضو زیر زانو.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.