دوره 8، شماره 8: 1391 ویژه نامه اختلالات حرکتی:1394-1402

مروری بر متغیرهای کینماتیکی در افراد مبتلا به اسکولیوز

محمد تقي کريمي, عاطفه جعفري سروعليا

DOI: 10.22122/jrrs.v8i8.951

چکیده


مقدمه: اسکولیوز یکی از رایج‌ترین مشکلات ارتوپدی در کودکان و بزرگسالان است که علت آن مشخص نیست. اسکولیوز یک بدشکلی در سه صفحه است که در صفحه فرونتال و عرضی قابل ملاحظه می‌باشد. این بیماری با تغییراتی که در آناتومی ستون فقرات و لگن ایجاد می‌کند باعث تغییر در پارامترهای گیت می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تغییرات پارامترهای کینماتیکی در اندام تحتانی، ستون فقرات و اندام فوقانی افراد اسکولیوزی در مقایسه با افراد نرمال است که در اثر اسکولیوز ایجاد شده است. با مشخص شدن الگوی دقیق این تغییرات و تأثیر شدت اسکولیوز بر روی این پارامترها می‌توان از این داده‌ها برای بررسی پیشرفت و یا بهبود اسکولیوز استفاده کرد.

مواد و روش‌ها: با استفاده از کلید واژه‌های اسکولیوز (Scoliosis)، گیت (Gait)، کینماتیک (Kinematic) در سایت‌های Google scholar، PubMed، Elsevier، Ovid و Springer مقالات مرتبط مشخص شد و با توجه به معیارهای ورود و خروج مقالات بررسی شدند. با استفاده از روش Black and tool down مقالات امتیازدهی شدند.

یافته‌ها: با توجه به روش جستجو، 25 مقاله پیدا شد و با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج 9 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. مقالات از سال 1998 تا 2012 هستند و به صورت طرح‌های پژوهشی به مقایسه متغیرها بین افراد سالم و مبتلا اسکولیوز پرداخته‌اند. متغیرهای کینماتیکی اندام تحتانی کاهش دامنه حرکتی را نشان دادند که البته الگوی حرکتی تغییر زیادی نداشته است. بیشترین عدم تقارن در داده‌ها در تنه مشاهده شد و مشخص گردید فقط در مواردی که فرد یک انحنای بزرگ ناحیه پشتی دارد، چرخش لگن در جهت انحنا است و در موارد دیگر انحنا، تغییرات لگن قابل پیش‌بینی نیست. لگن تغییراتی نیز در عکس‌های رادیولوژی نشان می‌دهد که با توجه به ارتباط آناتومیکی بین لگن و ستون فقرات کمری انحنای ناحیه توراکولومبار و لومبار بیشترین تأثیر را در لگن دارد.

نتیجه‌گیری: بیشتر مقالات به بررسی پارامترها در حرکت با سرعت‌های مختلف پرداخته‌اند. برای دستیابی به یک نتیجه جامع باید یک استاندارد از نظر نوع انحنا و شرایط گرفتن تست وجود داشته باشد، به خصوص در موارد اندام فوقانی که مطالعات کمی نیز صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها: اسکولیوز، گیت، کینماتیک، اندام تحتانی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.