دوره 8، شماره 8: 1391 ویژه نامه اختلالات حرکتی:1379-1393

بررسی الگوی راه رفتن و تعادل بیماران مبتلا به اسکولیوز بر اساس بررسی متون

مهسا کاوياني بروجني, محمد تقي کريمي, طهمورث طهماسبي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i8.945

چکیده


مقدمه: اسکولیوز (Scoliosis)، یک ناهنجاری سه بعدی ستون فقرات و قفسه سینه است که منجر به تغییر ارتباط بین اجزای سیستم اسکلتی بدن، آناتومی ستون فقرات و تقارن تنه شده و باعث تغییر الگوی راه رفتن بیماران می‌شود. اسکولیوز موجب تغییر وضعیت مرکز ثقل بدن و نحوه‌ توزیع وزن بر اندام تحتانی می‌گردد. بنابراین می‌توان استنباط کرد که بیماران مبتلا به اسکولیوز تعادل کم‌تری نسبت به همسالان سالم خود دارند

مواد و روش‌ها: جستجوی مقالات مرتبط با اسکولیوز و تأثیر این ناهنجاری بر پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی و نیز تأثیر بریس بر پارامترهای ذکر شده با استفاده از سایت‌های جستجوگر PubMed، Google scholar و ISI web of knowledge انجام گرفت. مقالات مرتبط با این حوزه بین سال‌های 1998 تا 2012 منتشر شده بودند.

یافته‌ها: با استفاده از کلمات کلیدی مدنظر 54 مقاله به دست آمد. 26 مقاله بر اساس عنوان و چکیده،‌ مطابق با موضوع تحقیق بود و 6 مقاله‌ دیگر با بررسی رفرنس مقالات انتخاب شده در مطالعه شرکت داده شدند. مقالات محدودی تأثیر بریس را بر متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی مورد بررسی قرار بودند.

نتيجه‌گيري: با بررسی مطالعات موجود نمی‌توان به نظر واحدی در مورد تأثیر اسکولیوز بر پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی و نیز تأثیر بریس بر این پارامترها رسید.

کلید واژه‌ها: اسکولیوز ایدئوپاتیک، گیت، بالانس، بریس اسکولیوز

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.