دوره 8، شماره 8: 1391 ویژه نامه اختلالات حرکتی:1342-1351

ارزیابی مزایا و معایب کراچ و واکر: مروری بر مقالات

محمد تقي کريمي, مصطفي کمالي اردکاني

DOI: 10.22122/jrrs.v8i8.941

چکیده


مقدمه: تعداد افرادی که از وسایل کمکی برای ایستادن و راه رفتن استفاده می‌کنند در حال افزایش است. انواع مختلفی از واکر و کراچ برای بهبود عملکرد افراد طراحی شده است، ولی تجویز این وسایل بر طبق ملاک‌هایی است که به لحاظ کلینیکی آزمایش نشده است. به علاوه تفاوت بین کراچ و واکر واضح نیست، این‌که کدام نوع از واکر مناسب است و همچنین تفاوت بین طراحی‌های جدید و قدیمی واکر و کراچ موضوعی است که به آن پرداخته نشده است. بنابراین هدف از مقاله مروری حاضر پاسخ به سؤالات ذکر شده بود.

مواد و روش‌ها: یک جستجوی الکترونیک در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، ISI web of science و Embase از سال 1960 تا 2012 انجام گردید. عنوان و خلاصه مقالات بر طبق معیارهای انتخاب ارزیابی شدند. کیفیت مقالات از طریق ابزار Black and Down مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: حدود 24 مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. کیفیت اکثر مطالعات پایین بود و بیشتر تحقیقات روی نمونه‌های طبیعی انجام شده بود. به علاوه، فقط بعضی پارامترها مثل نیروی اعمالی به پا در حین راه رفتن و مصرف انرژی ارزیابی گردید است. شواهد در دسترس برای تشخیص عملکرد واکر و کراچ کافی نیست.

نتیجه‌گیری: بر طبق مطالعات تحقیقی انجام شده، تفاوت بین انواع مختلف واکر و کراچ و مزایای واکر نسبت به کراچ واضح نیست. تأثیر طول کراچ و واکر بر کارایی نمونه‌ها بحث‌برانگیز است. به علاوه تعداد نمونه‌های اندک مطالعات، نتیجه‌گیری محکم را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین انجام مطالعات بزرگ‌تر برای تست و ارزیابی انواع مختلف کراچ و واکر روی افراد معلول توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: کراچ، واکر، ضایعات نخاعی، فلج مغزی، پاراپلژی

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.