1386

اختلال در فرایند رمز گشایی زبانی در مغز افراد زبان پریش دو زبانه

اکبر حسابي

DOI: 10.22122/jrrs.v3i2.92

چکیده


مقدمه: در مقاله‌ی حاضر پس از معرفی بعضی از دیدگاه‌های موجود درباره‌ی چگونگی عملکرد مغز در افراد دو زبانه‌ی زبان پریش با توجه به دیدگاه‌های علوم اعصاب و عصب‌شناسی زبان، تبیین نویسنده با توجه به یافته‌های حاصل از تکنیکهای جدید تصویربرداری  مغزی و یافته‌های بدست آمده از بررسی‌های افراد زبان پریش و الگوهای مختلف بهبودی بیان گردیده است. بر اساس شواهد و نظام عملکرد مغزی می‌توان چنین تصور نمود که بر طرف شدن اختلالات زبانی با توجه به خود- سازماندهی مغزی، می‌تواند تحت تاثیر فرایندهای هماهنگ سازی تولید و درک زبانها با ساختاری مغز و با دیدی ظریفتر ناشی از برطرف شدن اختلال در سامانه رمزگشایی زبانی باشد.

کلید واژه‌ها: زبان پریشی، خود- سازماندهی، الگوهای بهبودی، رمزگشایی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.