1386

بررسي تأثير بي‌حسي انتخابي موقتي همراه با بازآموزي حسي برروي بهبود حساسيت‌پذيري دست بعد از ترميم اعصاب مديان/اولنار

رقيه حسن‌زاده, لاله لاجوردي, احمدرضا روفيگري, محمد كمالي

DOI: 10.22122/jrrs.v3i2.84

چکیده


مقدمه: نتایج حسی، پس­از ترمیم عصب در بزرگسالان، عموماً ضعیف می­باشد. ما فرض نمودیم آوران‌زدائی ساعد نتایج حسی را ازطریق افزایش نمایش کورتیکال دست بهبود می­بخشد.

مواد و روش­ها: یک مطالعه آینده­نگر تصادفی double-blind انجام شد. در طی دوره دو هفته­ای یک کرم بی­حسی موضعی        (Lidocaine-PTC) در گروه مورد (تعداد=6)، یا placebo در گروه کنترل (تعداد=7)، مکررا (4بار) بر روی وجه فلکسور ساعد دست آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گرفت. برنامه بازآموزی حسی برای هر دو گروه یک ساعت پس از استعمال پماد انجام شد. ارزیابی حسی در فواصل منظم، قبل از مداخله،پس­از آخرین مداخله (پایان جلسه چهارم) و 4 هفته (follow-up) پس­از آخرین کاربرد پماد Lidocaine-PTC / placebo انجام شد.

نتایج: گروه Lidocaine-PTC بهبودی قابل­توجهی در مقایسه با گروه placebo از نظر درک لمس/فشار (005/0P=) و TPD ثابت (005/0P=) پس­ از 6 هفته کسب نمودند.

بحث و نتیجه­گیری: بی­حسی موضعی ناحیه ساعد آسیب­دیده در ترکیب با بازآموزی حسی می­تواند نتایج حسی را پس­از ترمیم عصب ارتقاء دهد.

کلید واژه­ها: ضایعه عصب محیطی، بی­حسی انتخابی، بازآموزی حسی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.