دوره 8، شماره 4: 1391:640-647

تأثير ارتوزهاي پيش ساخته مچ پا بر تعادل ورزشكاران مبتلا به بي‌ثباتي مزمن مچ پا در زمان خستگی

حسن دانشمندي, الهه فرجي, احمد ابراهيمي عطري, وحيد عنواني

DOI: 10.22122/jrrs.v8i4.726

چکیده


مقدمه: حدود 28-10 درصد آسیب دیدگی‌های ورزشی را پیچ خوردگی مچ پا تشکیل می‌دهد. بيشتر افرادي كه دچار اسپرين خارجي مچ پا مي‌شوند، به طور كامل بهبود نمي‌يابند و به طور تقريبی 80 درصد از بازيكنان بسكتبال از در رفتگي‌هاي مكرر مچ پا رنج مي‌برند. اختلال در تعادل، يكي از رایج‌ترین مشكلاتي است كه براي اين افراد آسيب ديده بروز مي‌كند. علاوه بر آن، پس از مدتي رقابت ورزشي، ورزشكار دچار خستگي می‌شود و در نتیجه مشكلاتي كه به دنبال خستگي به وجود مي‌آيند و همچنین مشكلات ناشي از بي‌ثباتي مزمن مچ پا، خطر بروز اسپرين مجدد را افزايش مي‌دهد. با توجه به آن که استفاده از ارتوزها یکی از ابزارهای جلوگیری از آسیب است، هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ارتوزها بر تعادل ورزشكاران مبتلا به بي‌ثباتي مزمن مچ پا در زمان خستگي بود

مواد و روش‌ها: 20 بسکتبالیست مبتلا به بی‌ثباتی مزمن مچ پا و 15 بسکتبالیست سالم ابتدا در شرایط عادی و سپس در زمان خستگی، مورد ارزیابی تعادل با استفاده از دستگاه بایودکس، در سه وضعيت بدون استفاده از ارتوز، با انكل ساپورت ساده و نیز با انکل ساپورت فنري قرار گرفتند. برای بررسي تأثير ارتوزهاي پري‌فابريك از آزمون Repeated measures ANOVA استفاده شد و سطح معني‌داري 05/0 > P در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري داده‌ها نشان داد كه ارتوزهای پری‌فابریک بر تعادل ورزشكاران سالم و مبتلا به بي‌ثباتي مزمن مچ پا در زمان خستگي تأثيرگذار بوده‌اند.

نتیجه گیری: با توجه به تأثير مثبت ارتوزها بر تعادل ورزشکاران در زمان خستگی، می‌توان از ارتوزها برای جلوگيري از بروز آسيب ديدگي در حین تمرین و در مسابقات ورزشی استفاده نمود.

کلید واژه‌ها: ارتوزهای پری‌فابریک، خستگی، بی‌ثباتی مزمن مچ پا، تعادل

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.