دوره 8، شماره 5: 1391:896-904

مقایسه قدرت و استقامت عضلات ثبات دهنده تنه در افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پاتلوفمورال و افراد سالم

فرحناز غفاري نژاد, ليلا افرازيان, فاطمه جهانبخش, ليلا عباسي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i5.703

چکیده


مقدمه: تنه پایه‌ای برای حرکات چرخشی در كمربند شانه‌اي و لگني است و ثبات ستون مهره‌ها، لگن و اندام تحتانی را حین حرکت حفظ می‌کند. ثبات دینامیک تنه توسط عضلات این ناحیه تأمین می‌شود و اختلال در عملکرد عضلات این ناحیه می‌تواند باعث بروز مشکلات عضلانی- اسکلتی در سایر قسمت‌های بدن گردد. یکی از مشکلات شایع زانو، سندرم درد مفصل پاتلوفمورال (Patello femoral pain syndrome یا PFPS) است. با توجه به شیوع این بیماری در افراد جوان و نقش عضلات تنه به عنوان عامل ثبات دهنده قسمت‌هاي پروگزیمال برای حرکت بخش‌هاي دیستال، ضروری به نظر می‌رسد که تأثیر عضلات ثبات دهنده تنه برای سندرم PFPS بررسی شود.

مواد و روش‌ها: 15 بیمار مبتلا به PFPS و 15 فرد سالم مورد ارزیابی قرار گرفتند. قدرت و استقامت عضلات تنه شامل اکستانسورها، فلکسورها و فلکسورهای جانبی راست و چپ تنه بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین در گروه بیمار شدت درد از طریق معیار آنالوگ چشمی (Visual analogue scale یا VAS) اندازه گرفته شد.

یافته‌ها: استقامت عضلات ثبات دهنده تنه در گروه مبتلا به سندروم درد پتلوفمورال به طور معنی‌داری در عضلات فلکسور (001/0 =P )، اکستانسور (005/0 =P )، فلکسورهای جانبی راست (016/0 =P ) و چپ (058/0 =P ) كمتر از گروه سالم بود. بین شدت درد و کاهش استقامت عضلات تنه همبستگي معنی‌داری مشخص نگردید.

نتیجه‌گیری: در درمان بیماران مبتلا به PFPS علاوه بر ورزش‌های معمول، توجه به قدرت و استقامت عضلات تنه ضروری به نظر مي‌رسد.

کلیدواژه‌ها: استقامت، عضلات تنه، سندرم درد پاتلوفمورال

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.