دوره 8، شماره 6: 1391:1024-1031

طراحی و ساخت یک سیستم تعلیق مکشی سوکت جدید برای پروتز زیبایی سیلیکونی انگشت

سيد محمد موسوي ندوشن, محمد تقي کريمي, سعيد فرقاني, مهدي نقدي, نيما جمشيدي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i6.588

چکیده


مقدمه: آمپوتاسیون‌های انگشت یا بخشی از انگشت،رایج‌ترین شکل قطع عضو می‌باشد. قطع انگشتان نه تنها مسایل روان‌شناختی و اجتماعی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند روی مسایل اقتصادی فرد و خانواده‌اش نیز تأثیر منفی گذارد. و استفاده از پروتز نیز روی مسایل اجتماعی، روان‌شناختی و اقتصادی فرد و خانواده‌اش تاثیرگذاراست. زیبایی ظاهری و تعلیق مطمئن دو عامل مهم در عملکرد و استفاده از پروتز انگشت می‌باشند. هدف از این مطالعه، طراحی و اصلاح یک سیستم ساکشن سوکت جدید برای پروتزهای زیبایی سیلیکونی انگشت بود.

مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر پروتز زیبایی سیلیکونی شیاردار انگشت و پروتز زیبایی سیلیکونی معمولی انگشت برای 30 نفر آمپوته (7 زن و 23 مرد، میانگین سنی 4/29 سال) انگشت طراحی و ساخته شد و قدرت تعلیق در هر دو نوع سیستم تعلیق با استفاده از نیروسنج با دقت 01/0نیوتن اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها:حداکثر نیروی تعلیق ساکشن سوکت در پروتز جدید و پروتز معمولی به ترتیب 27/1 و 8/0 نیوتن می‌باشد (001/0 > P) که بیانگر عملکرد بهتر سیستم جدید نسبت به سیستم قبلی می‌باشد و می‌توان این برتری را ناشی از ایجاد حلقه‌هایی در سطح داخلی سوکت سیلیکونی دانست.

نتیجه‌گیری: طراحی و ساخت پروتز سیلیکونی انگشت با روش جدید می‌تواند علاوه بر ایجاد تعلیق مطمئن‌تر نسبت به سیستم قبلی، مانع از صرف هزینه مجدد برای ساخت پروتز پس از چند ماه استفاده از پروتز گردد.

کلید واژه‌ها: قطع عضو انگشت، پروتز زیبایی سیلیکونی انگشت، تعلیق ساکشن سوکت، نیروی تعلیق

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.