دوره 8، شماره 8: 1391 ویژه نامه اختلالات حرکتی:1305-1311

بررسی تأثیر باز و بسته بودن چشم بر پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی

سحر شميل شوشتري, منصوره عادل قهرمان, مهين صدايي, مجتبي توکلي, ميمنه جعفري

DOI: 10.22122/jrrs.v8i8.354

چکیده


مقدمه: پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی، آزمون قابل اطمینان و جدیدی است که با فراهم آوردن اطلاعات تشخیصی در مورد عملکرد ساکول و یا عصب دهلیزی تحتانی، مجموعه آزمون‌های تعادلی حاضر را تکمیل نموده و سلامت رفلکس ساکولوکولیک را ارزیابی می‌نماید. دامنه پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی متناسب با سطح فعالیت الکترومیوگرافی زمینه می‌باشد که این امر لزوم حفظ ثبات فشار عضله در حین ثبت را نشان می‌دهد. تغییر در وضعیت چشم باعث تغییر در فعالیت عضله جناغی- چنبری- پستانی و بنابراین تغییر در دامنه پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی می‌گردد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف، بررسی امکان تأثیر باز و بسته بودن چشم بر پارامترهای پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: در مطالعه مقطعی- مقایسه‌ای حاضر، پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی با ارایه محرک Tone-Burst 500 هرتز با شدت dBnHL 95 در 40 فرد هنجار در محدوده سنی 30-18 سال ثبت شد.

یافته‌ها: میانگین دامنه و زمان نهفتگي امواج 13P و 23N در هر دو گوش، اختلاف آماری معنی‌داری را نشان نداد (05/0 < P).

نتیجه‌گیری: باز و بسته بودن چشم‌ها تأثیری بر پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی نداشت، بنابراین در صورت لزوم و جهت حذف آرتیفکت (Artifact) چشمی می‌توان آزمون پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی را با چشم بسته ثبت نمود.

کلید واژه‌ها: پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی، عضله جناغی- چنبری- پستانی، باز و بسته بودن چشم

-

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.