دوره 15، شماره 5: 1398

بررسی قابلیت پردازش گفتار در بازی‌های رایانه‌ای جهت بهبود روند آموزش تلفظ زبان انگليسي

صبا عباسی نیا, کاظم پورالوار

DOI: 10.22122/jrrs.v15i5.3470

چکیده


مقدمه: امروزه با ظهور فن‌آوری‌های جدید و تغییر روش زندگی در دهه‌های اخیر، شاهد فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند و بازی‌های رایانه‌ای و استفاده بیشتر اقشار مختلف از این فن‌آوری‌ها هستیم. بازی‌های رایانه‌ای یکی از روش‌های مناسب انتقال اطلاعات و آموزش می‌باشد. از طرف دیگر، نیاز به یادگیری زبان انگلیسی بیش ‌از گذشته احساس می‌شود. از آن‌جایی ‌که بهترین زمان آموزش زبان دوم، دوران کودکی است و بازی‌های رایانه‌ای به دلیل جذابیت و تعاملات وسیله مناسبی برای این هدف می‌باشند، تولید بازی‌های متناسب با سن افراد و استفاده از فن‌آوری‌های به‌روز به‌ خصوص پردازش صوت کاربر، یکی از الزامات است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی قابلیت پردازش صوت در بازی‌های رایانه‌ای به منظور بهبود روند آموزش زبان انگلیسی بود.

مواد و روشها: این مطالعه با بررسی منابع کتابخانه‌ای انجام گرفت و در نهایت، بازی بر اساس نتایج تحقیقات در پلتفرم اندروید برای کودکان طراحی گردید. بدین ترتیب، یک بازی دو بعدی با قابلیت پردازش گفتار کاربر طراحی شد. روند بازی بدین ‌صورت بود که کاربر مرحله ‌به ‌مرحله با توجه به تصویر مورد پرسش، باید لغت صحیح را از بین کلمات نمایش داده ‌شده حدس می‌زد و سپس با انتخاب دکمه تعیین‌ شده برای تلفظ، کلمه را تلفظ می‌کرد.

یافتهها: 50 برنامه کاربردی تجاری محبوب یادگیری زبان ویژه گوشی‌های هوشمند مورد بررسی قرار گرفت که به سه نتیجه اصلی دست یافت. برنامه‌ها تمایل دارند تا کلمات را به ‌صورت واحد و جداگانه آموزش دهند، با حداقل مهارت یاد گیرنده متناسب هستند و برنامه‌ها به‌ندرت بازخورد تصحیحی را به زبان آموزان ارایه می‌دهند.

نتیجهگیری: پژوهش حاضر بر روی یادگیری کودکان و سنجش تلفظ کلمات به‌ صورت جداگانه تمرکز کرد و تلاش نمود تا شرایط برقراری محیط مکالمه با رایانه و سنجش کیفیت جملات را برقرار سازد.


تمام متن:

XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.