دوره 15، شماره 5: 1398

تأثیر رنگ در ادراک زمانی کاربران بازی‌های رایانه‌ای

مریم حقی, بهنام علیزاده اشرفی, شیوا نصراصفهانی

DOI: 10.22122/jrrs.v15i5.3469

چکیده


رنگ‌ها، از جمله عوامل مؤثر در زندگی انسان‌ها است و بیشتر از بقیه عناصر بصری با احساسات و عواطف بشر نزدیکی دارد. چگونگی تأثیرپذیری انسان‌ها از رنگ، ماهیت روانی دارد و به طور غیر مستقیم در واکنش‌ها، عکس‌العمل‌ها و رفتارهای فرد مؤثر است. افراد مختلف نسبت به یک سری رنگ‌های خاص تمایلات گوناگون نشان می‌دهند که این امر مربوط به احساسات متفاوت هر فرد با دیگری است. بنابراین، می‌توان گفت که رنگ‌ها بر روی احساسات، عقاید و ادراک افراد تأثیر می‌گذارند. درک زمانی، نوعی ادراک اساسی در انسان می‌باشد که امروزه بحث‌های زیادی در مورد آن انجام می‌شود. درک زمانی افراد در فضاهای دارای رنگ‌های مختلف، متفاوت است. بعضی از رنگ‌ها گذر زمان را برای افراد طولانی‌تر و بعضی بر عکس کوتاه‌تر می‌کنند. پژوهش‌های متعددی در مورد مسأله تأثیر رنگ در ادراک زمان انجام شده، اما در حیطه بازی‌های رایانه‌ای مطالعه‌ای صورت نگرفته است. در پژوهش حاضر ابتدا به تعریف رنگ و روان‌شناسی رنگ پرداخته شد و سپس مسأله زمان و ادراک زمانی و آزمون‌های ادراک زمان بیان گردید و در نهایت، مروری بر تأثیرات رنگ‌ها بر روی ادراک زمانی افراد صورت گرفت. با توجه به تحقیقات انجام شده، از یک سری رنگ‌ها (آبی و قرمز) می‌توان در بازی‌های رایانه‌ای استفاده نمود و با ترکیب آن‌ها ادراک زمانی مناسب را برای کاربران بازی فراهم کرد.


تمام متن:

XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.