دوره 15، شماره 6: 1398

ارایه راهکاری برای بهبود فرایند ثبت داده‌های حرکتی با هدف جمع‌آوری داده‌های حرکات موزون آذری

افسانه یدائی, بهنام علیزاده اشرفی, محمدرضا آزاده‌فر

DOI: 10.22122/jrrs.v15i5.3468

چکیده


مقدمه: انسان مدرن در عصر جدیدی از ارتباطات و داده‌ها زندگی می‌کند، اما نقطه‌ عطفی در این عصر داده وجود دارد و آن امکان یا عدم امکان تبدیل و نگهداری از داده‌های پیشین و موجود است که همچنان به‌ صورت دستی و یا سینه ‌به ‌سینه منتقل می‌شود. اگر هرگونه سهل‌انگاری در تلاش برای جمع‌آوری یا حفظ و نگهداری آن‌ها شود، به ‌زودی از بین خواهد رفت و دیگر کمتر انسانی به‌وضوح، رنگ و بویی از فرهنگ و اقلیم جغرافیایی خود به یاد خواهد آورد. همین مهم سبب شد تا با مطالعه‌ای بین‌رشته‌ای، واسطی برای هنر رقص ‌آذری و نواهای ریتمیک، به کمک فن‌آوری رایانه فراهم ‌آید. پژوهش حاضر می‌تواند در شناخت هرچه‌ بیشتر حرکات موزون و جمع‌آوری داده‌های مربوط به آن بسیار مؤثر واقع گردد، همچنین، در بخش بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند در اموری مانند روحیه‌بخشی به بیماران، اجرای بازی‌های تیمی، آموزش از طریق بازی و موارد دیگر مورد استفاده و توسعه قرار گیرد.

مواد و روشها: در این مطالعه از دستگاه سنجش ‌حرکت از نوع غیر نوری و دارای نورون استفاده شد. داده‌های حرکات موزون جمع‌آوری ‌شده متعلق به مناطق شمال‌ غربی ایران و یا آذربایجان بود که تحت‌ عنوان رقص ‌آذری شناخته می‌شود. نحوه‌ صحیح کار با دستگاه، ارایه راه‌حل جهت رفع خطاها، بهبود فرایند ثبت داده و جمع‌آوری داده‌های حرکتی در این مرحله انجام شد.

یافته‌ها: خروجی کار به‌ صورت یک فضای سه ‌بعدی با امکان راه رفتن فرد داخل محیط طراحی‌ گردید تا کاربر در محیط حرکت کند و از نزدیک نحوه اجرای حرکات موزون را بر روی مدل سه ‌بعدی مشاهده و بررسی کند و حرکات موزون را به همراه نوای ریتمیک تولید شده دنبال نماید.

نتیجهگیری: بهتر است در مراحل آینده توسعه، جنبه‌های بازی بر اساس آموزش، تعیین سطح‌بندی، بررسی میزان پیشرفت یادگیری و اندازه‌گیری میزان مهارت بازیکنان نسبت به یکدیگر اعمال گردد.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.