دوره 15، شماره 6: 1398

آسیب‌های ناشی از اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای خشن درکودکان 5 تا 7 ساله شهر شیراز

بی‌بی عشرت زمانی, مژده مهاجری, نگار السادات طباطبا

DOI: 10.22122/jrrs.v15i4.3462

چکیده


مقدمه: بازی‌های رایانه‌ای، یکی از سرگرمی‌های جذاب کودکان است که بیشترین زمان خود را صرف انجام آن می‌کنند، بدون این که متوجه شوند این بازی‌ها بر ابعاد رفتاری، جسمانی و روانی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی آسیب‌های ناشی از اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای خشن بر سلامت روانی، رفتاری و جسمانی کودکان 5 تا 7 ساله شهر شیراز بود. 

مواد و روشها: این مطالعه از نوع موردی بود و به صورت آزمایشی بر روی پنج کودک پسر 5 تا 7 ساله انجام شد. نمونه‌ها از بین 90 کودک حاضر در یک گیم‌نت که استفاده زیادی از بازی‌های رایانه‌ای و کد اشتراک داشتند، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و رفتار و عملکرد آن‌ها طی 23 ماه مشاهده، بررسی و ثبت گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات، از روش‌های مشاهده طبیعی، مصاحبه نیمه ساختار ‌یافته و تماس تلفنی با والدین کودکان استفاده شد.

یافتهها: بازی‌های رایانه‌ای در بعد روانی، منجر به «افزایش هیجانات کاذب و اضطراب، رفتارهای تکانشی، ترس از تنهایی، ناخن جویدن، کاهش علاقمندی به انجام تکالیف درسی» گردید. در بعد رفتاری نیز «پرخاشگری، انجام حرکات نمایشی خشن، بداخلاقی، تندخویی و عصبانیت» مشاهده شد. «ضعف بینایی، کم‌تحرکی و افزایش وزن کودکان» نیز در بعد جسمانی گزارش گردید.

نتیجهگیری: کاهش ساعات بازی‌ و جانشین کردن بازی‌های مورد علاقه کودکان (بازی‌های فکری، نقاشی و رنگ‌آمیزی و کلاس‌های آموزشی)، موجب کاهش اثرات منفی بازی‌های رایانه‌ای می‌شود.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.