دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

مطالعه مروری؛ مناطق مرده حلزون و آزمون Threshold Equalizing Noise

علي اکبر نصر اصفهاني, الهام رجب‌پور, محمدحسين نيلفروش, مهسا سپهرنژاد, پريسا رسولي فرد

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.344

چکیده


مقدمه: مناطق مرده قسمتی از حلزون در گوش داخلی است که تخریب شده‌اند. با دیدن ادیوگرام، پاسخ‌هایی دیده شده است که فرد در آن‌ها به تحریک آکوستیکی پاسخ داده است. این علایم یکپارچگی قسمتی از گوش که مورد آزمایش قرار گرفته است را نشان می‌دهد. آگاهی از عملکرد حلزون، در تشخیص پاسخ‌های کاذبی که از مناطق مرده حلزونی می‌آیند، کمک کننده است. در سال‌های اخیر به‍ وسیله آزمونی به نام TEN (Threshold equalizing noise) با ارایه نویز پهن باند همان طرفی و تغییر آستانه یک منطقه، به شناسایی مناطق مرده حلزونی پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت مناطق مرده در دریافت و درک گفتار، آگاهی از وضعیت سلامت حلزون و نحوه انجام آزمون مربوط ضروری به نظر می‌رسد.
مواد و روش‌ها:
این مقاله مروری بر مقالات منتشر شده از سال 1993 تا 2003 بود که بیش‍ترین مطالعات انجام شده در این دوره زمانی و در زمینه مناطق مرده حلزون بوده است که در پایگاه‌‍‌های اطلاعاتی Google Scholar، Science Direct، Ebsco، PubMed، Thieme، Proquest و با استفاده از کلید واژه‌های مناطق مرده حلزونی، آزمون آستانه برابری شده با نویز، پوشش همان طرفی و موج مسافر در حلزون، تجویز سمعک بر اساس آستانه واقعی وجود داشت.
نتیجه گیری:
در تنظیم سمعک برای بیمارانی با افت شنوایی شدید و شیب‌دار باید به بخش‌های عملکردی و مناطق مرده محدوده فرکانسی شنوایی آن‌ها توجه داشت. هدف، ایجاد تقویت برای بخش‌های فعال و جلوگیری از تقویت برای بخش‌های مرده بود. اغلب این به معنی ایجاد تقویت برای فرکانس‌های مناطق گذار (مناطق بین مناطق مرده و سالم) به جای تقویت فرکانس‌هایی بود که بیش‌ترین کم‌شنوایی را داشتند. می‌توان به بخش‍‌‌های در حال مرگ کمک کرد ولی به مناطق مرده نمی‌توان تقویتی اعمال نمود. شناسایی مناطق مرده به تنظیم سمعک کمک می‌کند.
کلید واژه‌ها:
مناطق مرده حلزون ، موج مسافر، آزمون TEN


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.