دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

اختلالات دهلیزی در کودکان

ميمنه جعفري, مريم دلفي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.342

چکیده


مقدمه: از آن جا که کودکان قادر به بیان ویژگی مشکل خود نیستند، تشخیص و مدیریت اختلالات تعادلی در دوران کودکی، سخت‌تر از بزرگ‌سالان است. علایم اختلالات دهلیزی در کودکان به آسانی با مشکلات رفتاری یا پزشکی دیگر اشتباه گرفته می‌شود و موجب تشخیص نادرست و بررسی‌ها و درمان‌های نامناسب می‌گردد. بنابراین در این مطالعه مروری به بیان ویژگی‌های اختلالات دهلیزی در کودکان پرداخته شد.
مواد و روش‌ها:
با استفاده از کلید واژه‌های "اختلالات دهلیزی کودکان"، "منگی"و "سرگیجه" مقالات منتشر شده در این مورد، در بانک‌های اطلاعاتی Science Direct، PubMed، Google Scholar، ProQuest و Scopus در بازه زمانی 2011-1993، مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها:
حاصل جستجوی انجام گرفته، 85 مقاله پژوهشی و 8 مقاله مروری بود. پس از بررسی عنوان، مقدمه و بحث در مورد مقالات پژوهشی و مطالعه کامل مقالات مروری، 26 مقاله یافت شد که به موضوع مورد نظر پرداخته بودند و در این مطالعه مروری مورد بررسی قرار گرفتند.
نتیجه گیری:
اختلالات دهلیزی کودکان ممکن است شایع‌تر از آن چیزی باشد که پیش از این تصور می‌شد. حملات سرگیجه ممکن است به سختی تحمل شود و برای کودکان رنج‌آور باشد. بنابراین مدیریت این جنبه‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و مشاوره لازم باید به والدین و کودک داده شود.
کلید واژه‌ها:
اختلالات دهلیزی، کودکان، سرگیجه، منگی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.