دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

اختلالات حافظه‌ کاری در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا و روش‌های ارزیابی آن

ساره زرشناس, پارسا هوش‌ور, نگين چهره نگار

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.333

چکیده


مقدمه: اختلال اسکیزوفرنیا یکی از اختلالات پیچیده و با علل چندگانه در میان اختلاات روان است و آسیب حافظه از ویژگی‌های بسیار مهم عصب‌شناختی در این بیماران است. نقص عملکرد حافظه کاری می‌تواند بسیاری از علایم اصلی در این بیماران را تحت تأثیر قرار دهد چرا که در ذخیره اطلاعات به صورت کوتاه مدت و دستکاری و بازیابی آن‌ها نقش عمده دارد. در این مطالعه سعی بر آن است تا ابعاد مختلف آسیب حافظه کاری و آزمون‌های مختلف در این خصوص در این بیماران مورد بررسی قرار گیرد.

مواد و روش‌ها: در این مقاله، مروری از بانک‌های اطلاعاتی مانند PubMed، ProQuest، Science Direct و Scopus مرتبط استفاده شد. حدود 100 مقاله مرتبط در این رابطه یافت شد که 90 موردآن به زبان انگلیسی بود و 41 مقاله به صورت متن کامل و در سال‌های 1990 تا 2011 به چاپ رسیده بودند، البته مقالاتی که ملاک‌های ورود لازم را نداشتند، حذف شدند. از جمله مهم‌ترین ملاک‌های ورود، اصیل بودن و انواع مروری بودن مقالات، سال انتشار آن‌ها، مقایسه‌ای بودن و استفاده از آزمون‌های ارزیابی معتبر بود. در این مطالعه جهت تحقیق از کلمات کلیدی «اسکیزوفرنیا و حافظه، حافظه کاری، حافظه کوتاه مدت، ارزیابی حافظه و اسکیزوفرنیا و حافظه کاری، اسکیزوفرنیا و ارزیابی حافظه، حافظه کاری و ارزیابی» و مجموعه‌ای از این کلمات استفاده شد.
نتیجه گیری:
نتایج این مطالعه مروری حاکی از آن است که مشکلات حافظه کاری درتمام قسمت‌های آن در بیشتر بیماران اسکیزوفرن دیده می‌شود که می‌تواند بر ایجاد علایم مثبت و منفی در این بیماران تأثیر بگذارد. تحقیقات صورت گرفته از تکالیف و آزمون‌های متفاوتی جهت بررسی حوزه‌های مختلف حافظه کاری مانند لوپ صوتی و بخش دیداری- فضایی و اجرایی- مرکزی استفاده می‌کنندکه بستگی به اهداف مطالعه و بخش مورد بررسی در حافظه کاری متفاوت است و شدت علایم در نتیجه این آزمون‌ها بسیار تأثیر‌گذار است.
کلید واژه‌ها:
اختلال اسکیزوفرنیا، حافظه کاری، روش‌های ارزیابی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.