دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

مروری بر آسیب‌های زبانی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروز

فرشته شمسيان

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.313

چکیده


مقدمه: مولتیپل اسکلروز (Multiple sclerosis یا MS) یکی از شایع‌ترین بیماری‌های سیستم عصبی در انسان است که اغلب بالغین جوان را مبتلا می‌سازد. در این بیماری علاوه بر علایم شایع نظیر ضعف اندام‌ها، سرگیجه و دوبینی در 50-40 درصد بیماران، اختلالات حرکتی گفتار به صورت دیزآرتری دیده می‌شود. به دلیل این که جایگاه ضایعه در این بیماری به طور عمده نواحی زیرقشری می‌باشد، این فرضیه وجود دارد که عملکرد زبانی دست نخورده باقی می‌ماند و بنابراین در برنامه‌های درمانی مورد ارزیابی و درمان قرار نمی‌گیرد. با توجه به اهمیت زبان در ارتباطات انسانی و کیفیت زندگی، این مطالعه با هدف بررسی وجود اختلالات زبانی در بیماران MS انجام شد.
مواد و روش‌ها:
این مقاله مروری بر تحقیقات منتشر شده بین سال‌های 2011-1990 در پایگاه‌های اطلاعاتی Pubmed، Ebsco، ISI، Elsevior و Iran doc و هم چنین جستجو در منابع کتابخانه‌ای بوده است. جستجوی اولیه با کلید واژه‌های "Rehabilitation cognition، Speech، Language و Multiple sclerosis" انجام شد. معیار گزینش مقالات در مرحله دوم شیوه اجرای پژوهش بود. به این ترتیب که با مطالعه خلاصه مقالات در صورتی که پژوهش‌گر در شیوه اجرای پژوهش خود به بررسی مهارت‌های گفتاری و زبانی مختلف در بیماران MS پرداخته بود یا در بررسی مهارت‌های شناختی افراد مبتلا به MS به مهارت‌های زبانی آن‌ها نیز توجه کرده بود، مقاله مورد نظر انتخاب و با مطالعه متن کامل آن، جهت تهیه این مقاله مورد استفاده قرار می‌گرفت.
یافته‌ها:
از مجموع 78 مقاله به دست آمده از جستجوی اولیه، 28 مقاله بر اساس معیار ذکر شده انتخاب گردید و متن کامل آن‌ها مطالعه شد.

نتیجه‎گیری: پژوهش‌های منتشر شده نشان داد که در بیماران مبتلا به MS انواع آسیب‌های زبانی شامل نقایص نامیدن، روانی کلامی، اشکال در عملکردهای سطح بالای زبانی و مشکلاتی در سازمان‌دهی به سخنرانی وجود دارد که بایستی در ارزیابی و درمان آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه‌ها:
مولتیپل اسکلروز، زبان، شناخت، گفتار، نامیدن


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.