دوره 4، شماره 1: 1387

گزارشی از نظام بهداشت و درمان کشور انگلستان

جاويد مستمند, زهرا خردمندي

DOI: 10.22122/jrrs.v4i1.31

چکیده


مقدمه: امروزه نظام بهداشت و درمان، یکی از معیارهای پیشرفت جوامع به شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که کشورهای دارای شاخص‌های درمانی استاندارد، جزء کشورهای پیشرفته و برخوردار و ملل فاقد این گونه شاخص‌ها در رده کشورهای عقب‌افتاده و غیر برخوردار قرار می‌گیرند. با وجود پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که طی سه دهه اخیر در زمینه‌های مختلف بهداشتی و درمانی در کشور ایران به وقوع پیوسته و جایگاه کشورمان در بین کشورهای رو به توسعه بسیار ارتقا یافته است، هنوز راهی طولانی جهت نیل به استانداردهای بهداشتی و درمانی فرا روی ما قرار دارد.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، خدمات ملی بهداشت و درمان انگلستان (NHS) یکی از بهترین و کامل‌ترین نظام‌های بهداشتی و درمانی دنیا، به لحاظ حفظ استانداردهای بین‌ المللی و ارتقا سطح سلامت جامعه، به شمار می‌رود. هدف از نگارش این گزارش، معرفی روش‌های تعامل بیماران و مجموعه شاغل در نظام بهداشت و درمان انگلستان می‌باشد. بازگویی نکات برجسته و پرداختن به مسايل حاشیه‌ای این نظام از دیگر اهداف این گزارش مي‌باشد.

بحث: این نوشتار ضمن بازگویی نکات قابل توجه در نظام بهداشت و درمان انگلستان، شرایط را برای مقایسه این مجموعه با نظام مشابه آن در کشور ایران فراهم می‌سازد. امید است که این گزارش بتواند نکات مثبت موجود در نظام بهداشت و درمان انگلستان را به درستی منعکس ساخته، راه را برای انطباق این نکات در کشورمان تا حد امکان به وجود آورد.

کلید واژه‌ها: نظام بهداشتی انگلستان، خدمات اولیه، خدمات ثانویه


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.