دوره 4، شماره 1: 1387

بررسی تأثیر استفاده از دستگاه "Audiovisual Tactile" بر روی بهبودی حسی پس از ترمیم عصب اولنار

رقيه حسن‌زاده, هومن شريعت‌زاده, احمدرضا روفيگري, محمدرضا كيهاني

DOI: 10.22122/jrrs.v4i1.30

چکیده


مقدمه: اين مطالعه با هدف جانشین ساختن حس شنوايی با حس لمس از دست رفته به طور زود هنگام پس از ترميم عصب اولنار در دست، انجام گرفت. این کار از نظر تئوريكي به حفظ نقشه کورتیکال دست در کورتکس سوماتوسنسوری در طی دوره اوليه آوران‌زدايی كمك نمود.

مواد و روشها: دستگاه ";Audiovisual Tactile"; بلافاصله به‌دنبال ترميم عصب اولنار به‌منظور بهبودي حساسيت‌ پذيري دست، از طريق حفاظت فعالانه نقشه دست در كورتكس سوماتوسنسوري در طي دوره آوران‌زدايي، مورد استفاده قرار گرفت. این دستگاه به‌طور زود هنگام پس‌از ترميم عصب اولنار در يك مرد 25 ساله استفاده شد. ارزیابی حسی در فواصل منظم، 2، 5 و 7 ماه پس از شروع مداخله انجام شد.

یافته ها: نتایج حاکی از بهبودی حس دست در بیماری که درمان‌شده با حس ساختگی، نسبت به بیمار دیگر بود.

بحث: این مطالعه نشان داد که زمان شروع تأمین درون‌داد حسی، با تأکید بر یادگیری مجدد حسی، فاکتور بسیار مهمی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: ترميم عصب، بازآموزی حسی، دستگاه ";Audiovisual Tactile";، حساسیت‌پذیری دست


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.