دوره 13، شماره 4: 1396 (در حال تکمیل)

تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر عملکرد و کینماتیک پرتاب آزاد بسکتبال

مجید پهلوان یلی, مهدی شهبازی, سید مهدی آقاپور حصیری, شهزاد طهماسبی بروجنی, علی شمسی ماجلان

DOI: 10.22122/jrrs.v13i4.2983

چکیده


-

تمام متن:

XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.