دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

مروری بر تأثیر یک دوره تمرینات توان‌بخشی بر عوامل فیزیولوژیک در افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی

فاطمه استکي قشقايي, معصومه صادقي, صفورا يزدخواستي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.292

چکیده


مقدمه: بیماری‌های قلبی عروقی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جوامع امروزی است که درصد زیادی از بیماری‌زایی و مرگ و میر را به خود اختصاص داده است. از آن جا که فعالیت فیزیکی یا به عبارتی ورزش، در درمان و پیش‌گیری از بیماری‌های مختلف به خصوص بیماری‌های قلب و عروق نقش به سزایی ایفا می‌کند، امروزه علم جدید جهت برآوردن این امر در بطن برنامه‌های درمانی و پزشکی کوشش فراوانی نموده است. از آن جمله تأسیس مراکز توان‌بخشی قلبی می‌باشد که تمرینات ورزشی در قالب برنامه توان‌بخشی زیر نظر پزشک، روی بیماران قلبی به اجرا در می‌آیند. از این رو، محقق بر آن است تا با مرور بر شواهد علمی، اثرات مفید برنامه توان‌بخشی قلبی و انجام تمرینات ورزشی متعدد را، بر بازگشت بیماران قلبی عروقی به زندگی فعال و رضایت‌مندانه، ارایه نماید.
مواد و روش‌ها:
مراکز توان‌بخشی قلبی با ارایه خدمات جامع و فراگیر از جمله ارزیابی پزشکی، تجویز تمرینات ورزشی، اصلاح ریسک فاکتورهای قلبی، آموزش و مشاوره به منظور پیش‌گیری اولیه و ثانویه این بیماری طراحی شده است و بیماران قلبی می‌توانند با گذراندن چهار مرحله از مراقبت‌های توان‌بخشی که تحت نظارت پزشک، فیزیولوژیست ورزش و پرستار انجام می‌گیرد، از اثرات مفید آن به طور مستمر بهره‌مند گردند.
نتیجه گیری:
توان‌بخشی قلبی به همراه تمرینات ورزشی منظم، در متوقف نمودن روند بیماری‌های قلبی و کاهش علایم وابسته به آن و بهبود سلامت روانی و افزایش ظرفیت عملکردی و برگشت به زندگی مجدد بدون وابستگی به دیگران و از همه مهم‌تر کاهش مرگ و میر نقش دارد.
کلید واژه‌ها:
توان‌بخشی قلبی، بیماری قلبی عروقی، تمرینات ورزشی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.