دوره 7، شماره 4: 1390

بررسی فراوانی بیماران مبتلا به پرتس مراجعه کننده به مرکز ارتوپدی هلال احمر اصفهان

عليرضا طاهري, محمد قربعلي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i4.270

چکیده


مقدمه: بیماری پرتس یکی از بیماری‌های شایع کودکان است. در این بیماری سر استخوان ران به علت اختلال در خون‌رسانی دچار نکروز شده است. این استئونکروزیس دست‌خوش تغییراتی می‌شود و بافت جدید جایگزین بافت از بین رفته می‌گردد و شکل استخوان تغییر می‌کند. اين بيماري در دهه اول زندگي بروز مي‌كند. با توجه به يافت نشدن پژوهشي در ارتباط با شيوع و فراواني پرتس در ايران، اين مطالعه با هدف بررسي فراواني و علل ايجاد اين بيماري انجام شد.
مواد و روش‌ها:
این مطالعه توصیفی گذشته‌نگر بر روی مراجعین به مرکز درمانی هلال احمر اصفهان انجام شد. اطلاعات مربوط به ارزيابي و معاينه پزشك متخصص و بيوگرافي و اندازه‌گيري‌هاي لازم مثل ميزان كوتاهي كه توسط تخته كوتاهي انجام شده بود، در دو پرسش‌نامه استخراج گرديد. این افراد هیچ گونه سابقه شکستگی ناحیه هیپ و آسیب تروماتیک مفصل هیپ (دررفتگی و نیمه دررفتگی) نداشتند. در اين مطالعه از آزمون‌هاي شاخص مركزي و پراكندگي و همبستگي و 2χ استفاده گردید.
یافته‌ها:
از 77 نفر بيمار مراجعه كننده، نسبت پسر به دختر 4 به 1 بود و سن ابتلا در اين بيماران از يك سال تا سيزده سال متغيير بود (ميانگين 7 سال). 61 درصد درد و لنگش همزمان، 29 درصد لنگش و 10 درصد با درد مراجعه كرده بودند. ميانگين كوتاهی 6/1 سانتي‌متر بود. سمت راست و چپ يكسان و هر دو پا 11 درصد درگير بود. نسبت زندگي شهري به روستایي بيشتر بود. تنها 5 درصد از اين بيماران داراي سابقه فاميلي بودند. ميانگين تعداد فرزندان 3 فرزند بود.
نتیجه گیری:
بر اساس نتايج حاصله از مطالعه حاضر، ميزان فراواني بيماري پرتس در جامعه مورد مطالعه با در نظر گرفتن جنسيت، 82 درصد پسر و 18 درصد دختر بود. به علاوه در این افراد ميزان درد و لنگش 61 درصد و ميزان كوتاهي 6/1 سانتي‌متر بود. در مورد سمت ضايعه در 44، 43 و 11 درصد افراد به ترتيب در سمت چپ، راست و هر دو طرف ضایعه وجود داشت. نتايج فوق با اكثر مطالعات مشابه هم‌خواني داشت. اين مطالعه نشان داد که رابطه معني‌داري بين زندگي شهري و ميزان ابتلا به پرتس وجود دارد (05/0 > P).
کلید واژه‌ها:
پرتس، نكروز آوسكولار، استئوآرتريتيس


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.