دوره 12، شماره 3: 1395:173-184

قانون حمایت از حقوق افراد با ناتوانی: مروری بر چالش‌ها و ناهمانندی‌ها در اجرا و دستاوردهای آن در چند کشور

مهناز اخوان تفتی

DOI: 10.22122/jrrs.v12i3.2691

چکیده


مقدمه: در گزارش سازمان بهداشت جهانی، تعداد افراد دارای انواع ناتوانی در جهان که بزرگ‌ترین اقلیت غیر نژادی به ‌شمار می‌روند، بیش از یک میلیارد نفر برآورد شده است که 20 درصد از آن‌ها را فقیرترین افراد جهان تشکیل می‌دهند. پژوهش حاضر با هدف مرور و مقایسه‌ کارکرد کشورهای مورد مطالعه در چگونگی‌ اجرا و پیشبرد پیمان قانون حقوق افراد با ناتوانی (سازمان ملل متحد) انجام شد.

مواد و روش‌ها: کشورهای مورد پژوهش شامل آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه، ایران و برخی کشورهای در حال توسعه بود. جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز درباره‌ این کشورها با جستجوی گسترده در پایگاه‌های علمی‌ معتبر داخلی و جهانی انجام گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در بخش‌هایی شامل توصیف برخی ویژگی‌های افراد با ناتوانی در کشورهای مورد مطالعه و بررسی‌ وضعیت حقوق افراد با انواع ناتوانی در زمینه‌های آموزش و پرورش، به ‌کارگماری، دسترسی‌پذیری به خدمات و مناسب‌سازی فضای زندگی‌ اجتماعی- شهری ارایه شده‌ است. کارکرد کشورهای مورد مطالعه در اجرای این قانون، نشان‌ دهنده‌ شکاف زیادی بین آن‌ها بود و هر یک از این کشورها با چالش‌های ویژه‌ای در پیشبرد آن روبه‌رو هستند.

نتیجه‎گیری: دستیابی به اهداف قانون حقوق افراد با انواع ناتوانی، نه تنها نیازمند تصویب و اجرای قوانین و اصلاح ساختارها است، بلکه در گرو تغییر در نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی برای پذیرش و احترام به کرامت انسانی این افراد نیز می‌باشد تا همراه با بسترسازی‌های محیطی، مناسب‌سازی‌ برنامه‌های آموزشی- حرفه‌ای و مدیریت بودجه و امکانات، مؤثر واقع شود.


واژگان کلیدی


قانون حقوق افراد با ناتوانی؛ چالش‌ها و ناهمانندی‌ها در اجرا؛ آموزش و پرورش؛ به‌کارگماری؛ دسترسی‌پذیری به خدمات؛ مناسب‌سازی فضای زندگی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.