دوره 7، شماره 2: 1390

اختلال پردازش شنیداری (مرکزی) درآسیب شناسی گفتار و زبان

فرشته شمسيان

DOI: 10.22122/jrrs.v7i2.214

چکیده


مقدمه: مهارتهای پردازش شنیداری پایه شنیدن ، ارتباط و یادگیری را فراهم می کنند و نقایص مربوط به آن باعث اشکالات ارتباطی و خصوصاً مشکلات تحصیلی در کودکان می شود. آگاهی از علایم این اختلال، روند ارزیابی و مداخلات درمانی مناسب در حیطه مسئولیت های آسیب شناسان گفتار و زبان و شنوایی شناسان است و عدم آگاهی نسبت به وظایف حرفه ای   باعث سردرگمی در تشخیص و درمان ناکارآمد می شود. هدف از این مقاله پاسخ دهی به تعدادی از سوالات رایج آسیب شناسان گفتار و زبان در زمینه ماهیت، تشخیص و درمان APD (C) وهمچنین جلوگیری از استفاده نادرست از این اصطلاح می باشد. به علاوه سعی می شود مسئولیتهای حرفه ای آسیب شناسان گفتار و زبان نیز در این زمینه تبیین شود.

روش: این مقاله مروری است بر آخرین مقالات و کتابهای منتشر شده در زمینه اختلال پردازش شنیداری (مرکزی) که در پایگاههای اطلاعاتی PUBMED, EBSCO, SCIENCE DIRECT , ASHA , GOOGLE SCHOLAR THIEME   PROQUEST, و همچنین در منابع کتابخانه ای مورد جستجو قرار گرفت.

نتیجه گیری:  نتایج این بررسی حاکی از آن است که پردازش شنیداری فرآیندی پیچیده است و آسیب شناسان گفتار و زبان در زمینه غربالگری، تشخیص افتراقی و درمان افراد مبتلا به  (C)APDنقش مهمی را به عهده دارند و این متخصصان خصوصاً در هنگام وجود مشکلات یادگیری و یا توجه در کودکان مدرسه رو بایستی احتمال وجود APD(C) را مد نظر قرار دهند.

کلید واژه ها: اختلال پردازش شنیداری(مرکزی) ، آسیب شناس گفتار و زبان ،  تشخیص افتراقی ، رویکرد های مداخله


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.