دوره 11، شماره 4: 1394:279-285

کارامدی راهبرد مرور ذهنی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری، در کودکان مبتلا به نشانگان داون

گيتا صديقي, ساحل همتي گركاني, اسماعيل اسماعيلي, معصومه پورمحمدرضاي تجريشي

DOI: 10.22122/jrrs.v11i4.2111

چکیده


مقدمه: نشانگان داون (Down syndrome)، شایع‌ترین علت ژنتیکی اختلالات یادگیری (به طور متوسط ۲۲ درصد) می‌باشد. حافظه کاری که وظیفه ذخیره اطلاعات را به عهده دارد و در یادگیری اهمیت زیادی دارد، در این افراد دچار اختلال می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر راهبرد مرور ذهنی (Rehearsal strategy) بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری (Visual short term memory) کودکان آموزش‌پذیر ۵ تا ۸ ساله مبتلا به نشانگان داون بود.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق شبه آزمایشی، پس از اخذ رضایت والدین، ۲۴ نفر از کودکان مبتلا به نشانگان داون که عضو کانون خیریه سندرم داون بودند، به روش در دسترس انتخاب شدند. سپس، به وسیله ماتریس‌های پیش‌رونده هوش Raven مورد بررسی قرار گرفتند. کودکان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمایش در ۸ جلسه تحت آموزش راهبرد مرور ذهنی قرار گرفتند. ۲۴ کودک شرکت کننده، قبل و بعد از مداخله آموزشی توسط آزمون توالی دیداری حافظه ارزیابی شدند. اطلاعات به دست آمده، بر اساس آزمون MANCOVA تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: راهبرد مرور ذهنی باعث افزایش فراخنای عدد (Digit span) و کلمه (Word span) و تقویت حافظه کوتاه‌مدت دیداری (001/0 < P)، در کودکان گروه آزمایش شد.

نتیجه‎گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که راهبرد مرور ذهنی یکی از روش‌های اصلی است که می‌توان در جهت ارتقای حافظه کوتاه‌مدت دیداری کودکان مبتلا به نشانگان داون به کار برد.


واژگان کلیدی


نشانگان داون؛ اختلالات یادگیری؛ راهبرد مرور ذهنی؛ حافظه کوتاه‌مدت دیداری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.