دوره 11، شماره 3: 1394:238-244

تغییرات عضله اسکلتی متعاقب اسپاستیسیتی

احسان قاسمي

DOI: 10.22122/jrrs.v11i3.2088

چکیده


اسپاستیسیتی یک عارضه نورولوژی است که ثانویه به ضایعه نورون محرکه فوقانی ایجاد می‌شود و اثر مهمی بر روی عضله اسکلتی دارد. ضایعه نورون محرکه فوقانی ممکن است به عللی همچون سکته مغزی، ضربه مغزی، ضایعه نخاعی یا بیماری‌های دژنراتیو مانند مولتیپل اسکلروزیس یا ضایعات مغزی دوران بارداری مانند فلج مغزی ایجاد گردد. توانایی عملکردی این بیماران در اثر اسپاستیسیتی به طور شدیدی به مخاطره می‌افتد، اما مکانیسم‌های پایه این عارضه هنوز به طور واضح مشخص نشده است. در این مقاله مروری شواهد و مطالعات جدید در مورد تغییرات بافت عضله اسکلتی متعاقب شرایط اسپاستیک مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات تجربی مورد مطالعه شامل طیف متفاوتی از روش‌هایی بودند که مکانیک مفصل، مکانیک بافت و شکل عضله را مورد مطالعه قرار دادند.


واژگان کلیدی


ضایعه نورون محرکه فوقانی؛ اسپاستیسیتی،؛عضله اسکلتی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.