ويژه نامه ورزشي، دوره 10، شماره 7، 1393:896-905

مروری بر تاثیر اسب سواری درمانی در کودکان با اختلال اوتیسم

زهرا قاسمی, ثریا قرباغی, خدیجه خزاعلی

DOI: 10.22122/jrrs.v10i7.2027

چکیده


اختلال اوتیسم طبقه ای از اختلالات عصبی رشدی است که بر جنبه های بیشماری از عملکردهای روزانه ی کودک تاثیر گذار است و با علایمی چون مشکل در برقرای ارتباط، تعامل اجتماعی، عملکردهای شناختی، عملکردهای حسی حرکتی همراه می‌باشد. مداخلات متعددی در این حوزه صورت می‌گیرد که یکی از این مداخلات استفاده از حیوانات در درمان، شامل اسب سواری درمانی است. با توجه به سهولت برقراری ارتباط کودکان اوتیسم با حیوانات نسبت به انسانها، برآن شدیم که به بررسی تحقیقاتی که تا کنون در زمینه ی استفاده از این درمان در کودکان با اختلال اوتیسم انجام شده است بپردازیم.

 به نظر می‌رسد اسب سواری درمانی تاثیرات مثبتی برعملکرد کودکان اوتیسم دارد که البته نبود یک پروتکل واحد برای اجرای این مداخلات نیاز به انجام پژوهشهای بیشتری در این زمینه برای ایجاد یک پروتکل درمانی نشانمی‌دهد.

کلید واژه‌ها: اوتیسم، اسب سواری درمانی، هیپوتراپی

 


تمام متن:

PDF

مراجع


Hout CM, Bragonje S. The effect of equine assisted therapy in children with autism spectrum disorders. 2010 June 30, 2010.

Mason MA. Effects of therapeutic riding in children with autism [Thesis]. Minneapolis, MN: Capella University; 2005.

Taylor RR, Kielhofner G, Smith C, Butler S, Cahill SM, Ciukaj MD, et al. Volitional change in children with autism: A single-case design study of the impact of hippotherapy on motivation. Occup Ther Mental Health 2009; 25(2): 192-200.

Bass MM, Duchowny CA, Llabre MM. The effect of therapeutic horseback riding on social functioning in children with autism. J Autism Dev Disord 2009; 39(9): 1261-7

Brekke PJ. A comparison of the frequency of occurrence of stereotypic behaviors demonstrated by a youth with autism during two recreation activities: Horseback riding and board game play [Thesis]. South Carolina, USA: Clemson University; 2008.

O’Haire ME. Review of current evidence and future directions in animal-assisted intervention for children with autism. OA Autism 2013; 1(1): 6-10.

Treuthart MK. The impact of hippotherapy on a child with autism: A single case study [Thesis]. New York, USA: D'Youville College; 2011.

Petersen SJ. Riding through life: An equine-assisted learning curriculum guide for teaching students with high functioning autism [Thesis]. Arizona, USA: Prescott College; 2010.

Latella D, Langford S. Hippotherapy: an effective approach to occupational therapy intervention. OT Practice 2008; 13(2): 16-20.

Stickney MA. A qualitative study of the perceived health benefits of a therapeutic riding program for children with autism spectrum disorders [Doctoral Thesis]. Lexington, USA: University of Kentucky; 2010.

Cavicchi LF. A qualitative study of the impact of equine-assisted therapy on autistic spectrum disorders [Thesis]. Minneapolis- Minnesota, USA: Walden University; 2012.

Kern JK, Fletcher CL, Garver CR, Mehta JA, Grannemann BD, Knox KR, et al. Prospective trial of equine-assisted activities in autism spectrum disorder. Altern Ther Health Med 2011; 17(3): 14-20.

Rischke A. Giddy Up!: Therapeutic Horseback Riding for Children with Autism Spectrum Disorder: Wilfrid Laurier University; 2012.

Wuang YP, Wang CC, Huang MH, SU CY. The effectiveness of simulated developmental horse-riding program in children with autism. Adapt Phys Activ Q 2010; 27(2): 113-26.

Gabriels RL, Agnew JA, Holt KD, Shoffner A, Zhaoxing P, Ruzzano S, et al. Pilot study measuring the effects of therapeutic horseback riding on school-age children and adolescents with autism spectrum disorders. Res Autism Spectrum Dis 2012; 6(2): 578-88.

Memishevikj H, Hodzhikj S. The effects of equine-assisted therapy in improving the psychosocial functioning of children with autism. J Spec Educ Rehab 2010; 11(3/4).

Ward SC, Whalon K, Rusnak K, Wendell K, Paschall N. The association between therapeutic horseback riding and the social communication and sensory reactions of children with autism. J Autism Deve Disord 2013; 43(9): 2190-8.

Stoner JB. The efficacy of therapeutic horseback riding as a treatment tool for selected children with autism [MSc Thesis]. New Haven- Connecticut, USA: Southern Connecticut State University; 2002.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.