ويژه نامه ورزشي، دوره 10، شماره 7، 1393:906-16

عوامل مؤثر بر از دست دادن شغل در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

ندا علیزاده, شهریار پروانه, ستاره قهاری, الهام امینی

DOI: 10.22122/jrrs.v10i7.2025

چکیده


-

تمام متن:

PDF

مراجع


Yorkston KM, Johnson K, Klasner ER, Amtmann D, Kuehn CM, Dudgeon B , et al. Getting the work done: a qualitative study of individuals with multiple sclerosis. Disabil Rehabil 2003; 25(8): 369-79.

Julian LJ, Vella L, Vollmer T, Hadjimichael O, Mohr DC. Employment in multiple sclerosis. Exiting and re-entering the work force. J Neurol 2008; 255(9): 1354-60.

Schiavolin S, Leonardi M, Giovannetti AM, Antozzi C, Brambilla L, Confalonieri P, et al. Factors related to difficulties with employment in patients with multiple sclerosis: a review of 2002-2011 literature. Int J Rehabil Res 2013; 36(2): 105-11.

Multiple Sclerosis Association of America. About MS [Online]. 2014 [Cited: 25 May 2014]; Introduction. Available from URL: http://www.mymsaa.org/about-ms/overview/#Introduction.

Etemadifar M, Sajjadi S, Nasr Z, Firoozeei TS, Abtahi SH, Akbari M, et al. Epidemiology of multiple sclerosis in Iran: a systematic review. Eur Neurol 2013; 70(5-6): 356-63.

Honarmand K, Akbar N, Kou N, Feinstein A. Predicting employment status in multiple sclerosis patients: the utility of the MS functional composite. J Neurol 2011; 258(2): 244-9.

Fraser RT, Johnson EK, Clemmons DC, Getter A, Johnson KL, Gibbons L.Vocational rehabilitation in multiple sclerosis (MS): a profile of clients seeking services. Work 2003; 21(1): 69-76.

Bauer HJ, Firnhaber W, Winkler W. Prognostic Criteria in Multiple Sclerosis. Ann NY Acad Sci 1965; 122: 542-51.

Scheinberg L, Holland N, LaRocca N, Laitin P, Bennett T, Hall H. Multiple sclerosis: earning a living. N Y State J Med 1980; 80(9): 1395-400.

Whetten-Goldstein K , Sloan FA, Goldstein LB, Kulas ED. A comprehensive assessment of the cost of multiple sclerosis in the United States. Mult Scler 1998; 4(5): 419-25.

Asche CV, Ho E, Chan B, Coyte PC. Economic consequences of multiple sclerosis for Canadians. Acta Neurol Scand 1997; 95(5): 268-74.

Kobelt G, Berg J, Lindgren P, Fredrikson S, Jönsson B. Costs and quality of life of patients with multiple sclerosis in Europe. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77(8): 918-26.

Jolly D. A critical evaluation of the contradictions for disabled workers arising from the emergence of the flexible labour market in Britain. Disabil Society 2000; 15(5): 795-810.

Flensner G, Landtblom AM, Söderhamn O, Ek AC. Work capacity and health-related quality of life among individuals with multiple sclerosis reduced by fatigue: a cross-sectional study. BMC public Health. 2013; 13(1): 224.

Larocca N, Kalb R, Kendall P, Scheinberg L. The role of disease and demographic factors in the employment of patients with multiple sclerosis. Arch Neurol 1982; 39(4): 256.

Bishop M, Roessler R, Rumrill P, Sheppard-Jones K, Frain M, Waletich B, et al. The relationship between housing accessibility variables and employment status among adults with multiple sclerosis. J Rehabil 2013; 79(4): 4-14.

Zheltoukhova K. Providing support for employees with MS. Occup Health 2011; 63(9): 24-25.

Flensner G, Landtblom AM, Söderhamn O, Ek AC. Work capacity and health-related quality of life among individuals with multiple sclerosis reduced by fatigue: a cross-sectional study. BMC Public Health 2013; 13(1): 224.

Pompeii LA, Moon SD, McCrory DC. Measures of Physical and Cognitive Function and Work Status Among Individuals with Multiple Sclerosis: A Review of the Literature. J Occup Rehabil 2005; 15(1): 69-84.

Sweetland J, Howse E, Playford ED. A systematic review of research undertaken in vocational rehabilitation for people with multiple sclerosis. Disabil Rehabil 2012; 34(24): 2031–8.

Krause I, Kern S, Horntrich A, Ziemssen T. Employment status in multiple sclerosis: impact of disease-specific and non-disease-specific factors. Mult Scler 2013; 19(13): 1792-9.

Rosseler RT, Fitzgerald SM, Rumril PD, Koch LC. Determinants of employment status among people with multiple sclerosis. Rehabil Couns Bull 2001; 45(1): 31-9.

Roessler R, Rumril P, Fitzgerald S. Predictors of Employment Status for People with Multiple Sclerosis. Rehabil Couns Bull 2004;47(2): 96-103.

Philips LJ, Stuifbergen AK. Predicting continued employment in person with multiple sclerosis. J Rehabil 2006; 72(1): 35-43.

Smith MM, Arnett PA. Factors related to employment status changes in individuals with multiple sclerosis. Mult Scler 2005; 11(5): 602-9.

Uccelli MM, Specchia C, Battaglia MA, Miller DM. Factors that influence the employment status of people with multiple sclerosis. J Neurol 2009; 256(12): 1989-96.

Moore P, Harding KE, Clarkson H, Pickersgill TP, Wardle M, Robertson NP. Demographic and clinical factors associated with changes in employment in multiple sclerosis. Mult Scler 2013; 19(12): 1647-54.

Kornblith A, la Rocca N, Baum H. Employment in indivisuals with multiple sclerosis. J Rehab Res 1989; 9(2): 155-65.

Simmons RD, Tribe KL, McDonald EA. Living with multiple sclerosis: longitudinal changes in employment and the importance of symptom management. J Neurol 2010; 257(6): 926-36.

Ruet A, Deloire M, Hamel D, Ouallet JC, Petry K, Brochet B. Cognitive impairment, health-related quality of life and vocational status at early stages of multiple sclerosis: a 7-year longitudinal study. J Neurol 2013; 260(3): 776-84.

McFadden E, Horton MC, Ford HL, Gilworth G, McFadden M, Tennant A.Screening for the risk of job loss in multiple sclerosis (MS): development of an MS-specific Work Instability Scale (MS-WIS). Mult Scler 2012; 18(6): 862-70.

Strober L, Christodoulou C, Benedict R, Westervelt H, Melville P, et al. Unemployment in multiple sclerosis: The contribution of personality and disease. Mult Scler 2012; 18(5): 647-53.

Krokavcova M, Nagyova I, Vandijk J, Rosenberger J, Gsvelova M, Middel B, et al. Self rated health and employment status in patients with multiple sclerosis. Disabil Rehabil 2010; 32(21): 1742–8.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.