دوره 11، شماره 5: 1394:354-358

مروری بر تأثیر روش Dry needling در دردهای میوفاشیال

عبدالکريم کريمي, اشرف محمودزاده

DOI: 10.22122/jrrs.v11i5.1952

چکیده


دردهای میوفاشیال یکی از شایع‌ترین دردهای عضلانی یا فاشیای مربوط به آن‌ها می‌باشد که اغلب با Myofascial trigger point (MTP) همراه است. روش‌های متعددی برای تسکین دردهای مزمن MTP به کار گرفته شده است، اما هیچ یک به تنهایی در درمان موفق نبوده‌اند. سوزن خشک (Dry needling) یکی دیگر از روش‌هایی به شمار می‌رود که در چند سال اخیر برای درمان MTPها مورد استفاده قرار گرفته است. این روش، یک روش با حداقل تهاجم و با استفاده از سوزن طب سوزنی در عضلات اسکلتی می‌باشد. پژوهش حاضر مروری بر تحقیقاتی بود که روش Dry needling را برای درمان MTP معرفی کرده و میزان تأثیر این روش در بهبود دردهای میوفاشیال را بررسی نموده‌ بودند. روش Dry needling روش درمانی به نسبت جدیدی است و برای روشن‌تر شدن مکانیزم‌های تأثیر و روش استفاده، چه از لحاظ تعداد نقاط در هر جلسه و یا تعداد جلسات درمانی و زمان ماندن سوزن در عضله، نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

 


واژگان کلیدی


دردهای میوفاشیال؛ MTP؛ سوزن خشک

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.