دوره 7، شماره 1: 1390

يك مطالعه موردي در زمينه طراحي و ساخت ارتز دايناميك توراكولومبار و تاثير آن بر ميزان كاهش قوس كايفوز در بيماري شوئرمن

فهيمه سادات ابطحي, بهنام حاجي آقايي, محمد رضا کيهاني

DOI: 10.22122/jrrs.v7i1.155

چکیده


مقدمه : اين مطالعه به منظور ارزيابي تاثير نوع جديدي از ارتز توراكولومبار بر روي بيماران مبتلا به كايفوز شوئرمن در دانشگاه علوم پزشكي ايران و با همكاري يك كلينيك ارتوپدي فنی در اصفهان انجام گرفت. اين ارتز نوين، استفاده از يك سيستم دايناميك را نسبت به نوع متداول استاتيك، جهت ترغيب ستون فقرات تراسيك به انجام عمل Ext. ارائه مي نمايد.

مواد و روشها : جهت دستيابي به هدف تحقيق از يك ارتز پلاستيكي ستون فقرات كه داراي مفصل

Hinge و بصورت دايناميك ساخته شد، جهت درمان بيماران داراي كايفوز شوئرمن با زاويه قوس 45 و 65 درجه به مدت دو ماه استفاده گرديد. از اطلاعات راديوگرافي به همراه اطلاعات موجود در پرسشنامه، جهت ارزيابي تاثير اين ارتز استفاده شد

يافته ها : ميزان متوسط زاويه قوس با استفاده از ارتز دايناميك توراكولومبار، كاهش 5/29 درصد را نشان داد كه بسيار نزديك به نتايج حاصل از درمان  با ارتز ميلواكي با كاهش 5/35 درصد بود .

بحث : نتايج اوليه نشان داد كه ارتز در جلوگيري از پيشرفت كايفوز شوئرمن موثر بوده و

In orthosis correction توسط وسيله، رضايتبخش است. به علاوه مقبوليت ظاهري ارتز قابل مقايسه با ميلواكي نبوده و همين امر باعث استفاده بهتر از ارتز گرديد.

كليد وا‍‍ژه ها : ارتز، دايناميك، توراكولومبار، اصلاح قوس، كايفوز شوئرمن


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.