ویژه نامه توانبخشی :1392:1301-308

تاثیر تمرینات کف لگن بر بهبود بی‌اختیاری ادرار در زنان: مقاله مروری

آناهيتا ترک زاده

DOI: 10.22122/jrrs.v9i7.1232

چکیده


بی اختیاری ادرار(urinary incontinence یا UI) یک مشکل شایع در بین افراد بزرگسال جامعه است و اغلب درخانمها مشاهده می شود. با افزایش سن, تعداد حاملگی و افزایش BMI، شانس ابتلا بیشتر می شود. درمان های کانزرواتیو معمولا به عنوان اولین خط درمان پیشنهاد میشوند. مداخلات فیزیوتراپی که در راس آن ها تمرینات پلویک فلور هستند جز اصلی همین درمان های کانزرواتیو به حساب می آیند .هدف ما از این مطالعه جمع اوری وذکر تمرینات وتکنیک های موثر در درمان و بهبود بی اختیاری ادرار است . بیان این نکات به درمانگران فیزیکی کمک خواهد کرد تا به درمان موثرتر این عارضه بپردازند.

مواد و روش ها: پژوهشگر حاضر با مراجعه به متون منتشر شده در دودهه اخیر در پایگاه های اطلاعاتی PEDro،Science direct ، Pubmed نسبت به جمع آوری داده ها واعلام نتایج ان ها اقدام کرده است.

یافته ها: نتایج بدست آمده از مقالات منتشر شده در طی در دو دهه ی اخیر نشان می دهند که استفاده از تمرینات پلویک فلور در بهبود بی اختیاری ادرار در زنان بسیار موثر هستند.

نتیجه گیری: در اکثرمطالعات صورت گرفته، بهبودی در طول مدت درمان وبلافاصله پس از قطع آن بررسی شده است. این در حالی است که نیاز به تحقیقات بیشتری پیرامون تاثیرات دراز مدت درمان وجود دارد  تا روند بهبودی را پس از پایان دوره ی تمرینات کف لگن بصورت گسترده تری بررسی نماید.

كليد واژه ها:بی اختیاری ادرار در زنان ,درمان های فیزیکی,تمرینات پلویک فلور


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.