دوره 9، شماره 5: 1392:889-898

تأثیر فوری استفاده کوتاه مدت از اسپری‌های سردکننده، بر حس وضعیت مفصل مچ پای افراد سالم

رامين بيرانوند, فواد صيدي, رضا رجبي, علي مرادي

DOI: 10.22122/jrrs.v9i5.1228

چکیده


مقدمه: تاکنون تحقيقات متعددي درخصوص تأثیر سرما بر عملکرد حس وضعيت مفصل مچ پا صورت گرفته است اما پژوهشی که از اسپری‌های سردکننده برای این منظور استفاده کرده باشد یافت نشد. هدف این تحقیق، بررسی اثر فوری یک پروتکل کوتاه مدت اعمال سرمای موضعی بااستفاده از اسپری‌های سردکننده بر حس وضعیت مفصل مچ پای افراد سالم بود.

مواد و روش‌ها: 30 فوتبالیست مرد سالم با ميانگين سنی 29/1±2/23 سال، قد 92/5±11/177 سانتي‌متر و وزن 73/6±5/69 كيلوگرم در تحقیق شرکت کردند. اعمال سرما با استفاده از اسپری‌های سردکننده و به طور همزمان از جانب داخل و خارج مچ پا انجام شد. دقت عملکرد حس وضعیت مچ پا، قبل و بلافاصله پس از سرمادهی موضعی واز طریق اندازه‌گیری خطای بازسازی زوایای 10 و 20 درجه دورسی و پلانتار فلکشن توسط الکتروگونیامتر ارزیابی شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که علی‌رغم کاهش دقت عملکرد حس عمقی مفصل مچ پا پس از اعمال سرمای موضعی به صورت کوتاه مدت، از نظر آماری اختلاف معنی‌داری میان خطای بازسازی زاویه هدف، قبل و بعد از اعمال سرما وجود ندارد.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسدکه استفاده کوتاه مدت از اسپری سردکننده تنها بر گیرنده‌های پوستی تأثیر فوری داشته  دوک‌های عضلانی و گیرنده‌های مفصلی (گیرنده‌های عمقی‌تر) که نقش اصلی در حس وضعیت مفصل دارند تحت تأثیر قرار نگرفته اند.

کلیدواژه‌ها: حس وضعیت مفصل، مفصل مچ پا، سرمادرمانی


تمام متن:

XML PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.