ویژه نامه توانبخشی :1392:1323-32

مروري بر تحول گفتار و زبان در کودکان ناشنوا پس از کاشت حلزون

ناهيد جليله وند

DOI: 10.22122/jrrs.v9i7.1189

چکیده


مقدمه: کاشت حلزون به طور قابل ملاحظه به پیشرفت زبان شفاهی در کودکان مبتلا به آسیب شنوایی قبل از یادگیری زبان کمک کرده است. هدف از مقاله حاضر، مروری بر نتایج پژوهش‌های انجام شده پیرامون توانایی‌های گفتار و زبان درکودکان دارای کاشت حلزون است.

مواد و روش‌ها: با جستجوی مقالات چاپ شده بین سال‌های 1997تا 2013، تحول گفتار و زبان بعد از کاشت حلزون در کودکان با ناشنوایی پیش از یادگیری زبان را مرور کرده ایم. اطلاعات این مطالعه را با کلید واژه‌های speech and language , cochlear implant  از بانک‌های اطلاعاتی Science direct, Medline ,Google scholar جستجو نمودیم.

یافته‌ها: کاشت حلزون برای کودکان ناشنوا پیش از یادگیری زبان منتج به فراگیری مهارت‌های زبان شفاهی می‌شود.  تشخیص به موقع آسیب شنوایی،کاشت زودهنگام، طول مدت شنوایی، یک زبانگی، همکاری والدین در روند توانبخشی عوامل مهمی هستند که تحول گفتار و زبان را تحت تاثیر می‌گذارند.       

نتیجه‌گیری: کاشت حلزون زیر سن 24 ماهگی فاصله سن شنوایی و سن تقویمی برای درک و تولید گفتار را می‌کاهد

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.