دوره 9، شماره 3: 1392:470-479

بررسی و مقایسه توانایی تکرار ناکلمه در دانش‌آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی

شيما مقيمي نژاد, ناهيد بهارلويي, ليلا قسيسين

DOI: 10.22122/jrrs.v9i3.1143

چکیده


چکیده

مقدمه: یکی از شایع‌ترین اختلالات خواندن، نارساخوانی رشدی می‌باشد. بر اساس فرضیه نقص واج‌شناختی، مشکل اصلی این کودکان در پردازش واجی و ایجاد بازنمایی‌های نادرست می‌باشد. تکلیف تکرار ناکلمه رمزگذاری، ذخیره‌سازی و بازیابی بازنمایی‌های واجی را منعکس می‌کند، به همین دلیل تكرار ناكلمه، شاخص مناسبی برای سنجش این مهارت‌ها به خصوص حافظه فعال واجی می‌باشد. همچنین این تکلیف فرایندهای ادراک گفتار، دانش واژگانی، طرح‌ریزی حرکتی و تولید را نیز درگیر می‌کند. بنابراین هدف این مطالعه، بررسی عملکرد دانش‌آموزان نارساخوان در تکلیف تکرار ناکلمه و تحلیل خطاهای آن‌ها بود.

مواد و روش‌ها: اين مطالعه غیر تجربی- تحلیلی از نوع مقطعی و مورد- شاهدی بود. دو گروه، 15 دانش‌آموز نارساخوان و 35 دانش‌آموز طبیعی پایه سوم ابتدایی در اين مطالعه شركت كردند. اين دانش‌آموزان نبايد دارای مشکلات عصب شناختی درشت، روان‌پزشکی و اختلالات گفتار و زبان باشند و بايد از هوشبهر و شنوایی طبیعی برخوردار باشند. 40 ناکلمه که شامل ناکلمات يک، دو، سه و چهار هجایی بود، جهت بررسی عملکرد تکرار این گروه استفاده شد. پاسخ‌ها آوانویسی گسترده (Broad) گردید و نتایج با استفاده از آماره‌های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: گروه نارساخوان نسبت به گروه شاهد، نمره کمتری در تکلیف تکرار ناکلمه کسب کردند و تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: خطاهای گروه نارساخوان در تکرار ناکلمه، نشان داد که آن‌ها نقایصی در دسترسی، حفظ و بازیابی کدهای واجی تجربه می‌کنند. همچنین آن‌ها مشکلاتی در تمییز واج‌هایی دارند که به طور ضعیف رمزگذاری شده‌اند.

کلید واژه‌ها: ناکلمه، نارساخوان، پردازش واجی، حافظه فعال واجی

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.