تغییر تواتر انتشار مجله پژوهش در علوم توانبخشی از دوماهنامه به انتشار پیوسته

به اطلاع کلیه نویسندگان و علاقمندان به مجله پژوهش در علوم توانبخشی می رساند مستند به نامه دبیر محترم کمیسیون نشریات علوم پزشکی، این مجله از ابتدای سال 1399، به صورت پیوسته منتشر خواهد شد و در هر سال یک شماره منتشر خواهد کرد. براین اساس، مقالات به ترتیب آماده شده برای انتشار روی وبسایت مجله نمایش داده خواند شد.