ساب میشن

ساب میشن آن لاین

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای مجله پژوهش در علوم توانبخشی داشته اید?
رفته به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صف ثبت نام بروید

ثبت نام و ورود به سایت برای ساب میت کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

 

راهنمای نویسندگان

راهنماي نویسندگان در تهيه و ارسال مقالات

 نشريه پژوهش در علوم توانبخشي، مجله اي علمي ـ پژوهشي، وابسته به دانشكده علوم توانبخشي ـ دانشگاه علوم پزشكي اصفهان است. اين نشريه در قالب دوماهنامه و به زبان فارسي مي باشد و در برگيرنده مقالات مرتبط با شاخه هاي علوم توانبخشي است. این مقالات باید به درک بهتر مکانیسم بروز مشکلات سیستم های عصبی ـ عضلانی ـ اسکلتی کمک نمایند و یا در ارتباط با دست آوردهای جدید ارزیابي، تشخیص و درمان و روش های توانبخشی می باشد. علاقمندان، محققين و صاحبنظران محترم رشته هاي توانبخشي و ساير رشته هاي مرتبط مي‌توانند مقالات خود را با رعايت كامل اصول و موارد زير در صفحه الکترونیکی فصلنامه ثبت نمايند تا پس از بررسي و كارشناسي ـ در صورت تأييد و انجام اصلاحات لازم توسط نويسنده ـ در نوبت چاپ دوماهنامه قرار گيرد. بديهي است عدم رعايت اصول ذكر شده موجب عدم پذيرش و يا تأخير در مراحل بررسي علمي، چاپ و انتشار مقالات دريافتي خواهد گرديد.

أ‌.         نوع مقاله:

الف ـ مقالات پژوهشي اصيل (Original Article) كه حاصل يافته هاي پژوهشي نويسنده يا نويسندگان است. لازم است این مقالات حداقل 20 منبع داشته باشند

ب ـ مقالات مروري(Review Articles) كه شامل بررسي يك موضوع جديد علمي است. مجله، مقالات مروري را كه از جامعيت بالايي برخوردار باشد، مي پذيرد. اين مقالات شامل مقالات مباحثه اي يا نقد و تحليل منابع در مورد موضوعي خاص يا نظريه ها و گرايش هاي جديد مرتبط با توانبخشی در حداكثر 5000 كلمه و دارای منابع كافي مرتبط با موضوع که اغلب آنها مقالات اصیل چاپ شده در 10 سال اخير مي باشد

ج ـ موارد جالب بيماري (Single Case Study) در صورتيكه مورد معرفي شده داراي ويژگيهاي خاصي باشد. تعداد كلمات Case Study نبايد بيش از 1500 كلمه باشد.

د ـ مقالات كوتاه (Short Articles) به منظور تسريع در انتشار يافته هاي علمي مجله پژوهش در علوم توانبخشي مقالات كوتاه را در صورتيكه اين مقالات بيش از 4 صفحه نبوده و تنها شامل يك جدول يا نمودار حداكثر داراي 5 منبع باشد، چاپ مي نمايد. اين مقالات بايد شامل چهار بخش مقدمه، روش ها، نتايج و بحث كوتاه باشد.

ه ـ نقد مقالات علـمي چاپ شـده در سايـر مجـلات (Critical Appraisal) و همچنين نقد مقالات چاپ شده در شماره هـاي قبلي مجله پژوهش در علوم توانبخشي (نامه‌اي به سر دبير: Letter to Editor) در حد 1000 كلمه قابليت چاپ در مجله را دارد.

و ـ مکاتبات علمی (Scientific Correspondence وScientific Debate) در مواردي كه نويسنده با افراد صاحب نظر در يك رشته مكاتبة علمي انجام داده باشد قابل چاپ است. در این گروه از مقالات، باید موارد مطرح شده مستند به منابع معتبر باشد. مجله در انتخاب و چاپ اين مقالات آزاد است. همچنين اين نامه ها مي تواند در مورد ابتكارهاي مفيد در زمینه علوم توانبخشی، تجربه هاي ارزنده يا اخبار توانبخشی در ايران يا جهان نوشته شود.

ز ـ گـزارش سميـنار ها، كنگـره ها و كنفرانـس هـاي مرتبـط با علوم توانبخشي (Conference Proceeding) در سراسر جهان حداكثر تا 2 ماه پس از برگزاري همايش تا 1500 كلمه پذيـرفته مي شود.

ح ـ مرور كتاب (Book Review) در زمينه های مرتبط با توانبخشی به زبان فارسي يا انگليسي تا 1000 كلمه پذيـرفته مي شود.

ب‌.     اصول نگارش مقاله

الف ـ نويسندگان موظفند يك نسخه از آن را در صفحه الکترونیکی فصلنامه به آدرس www.jrrs.ir ثبت نمايند. مقالات ارسال شده از طریق پست یا ایمیل قابل بررسی نخواهند بود.

ب ـ مقالات بايد روی كاغذ A4 به فاصله 2/2 سانتي‌متر از طرفين كاغذ، فاصله سطر Single، فونت 13 قلم بی‌میترا (فونت 11 قلم Times New Roman برای اصطلاحات انگلیسی)، به صورت يك ستونه با استفـاده از نرم‌افزار (Office 2007) و در ابتدای هر پاراگراف 5/0 سانتی‌متر به داخل جلو رفته باشد. هر صفحه باید در وسط پایین صفحه شماره‌گذاری فارسی شود.

ج ـ شماره سطر به صورت پيوسته از ابتدا (عنوان)تا انتها سمت راست صفحه نمايش داده شود

د ـ از ترجمه لفظ به لفظ اصطلاحات خودداری نمایید. اصطلاحات کاملاً رایج را به صورت فارسی بنویسید مثلاً تیبیا، فرکانس و... اصطلاحاتی که معادل فارسی خوبی برایشان ندارید به همان شکل انگلیسی در متن قرار دهید.

ه ـ اگر می خواهید اصطلاحی را به صورت مخفف استفاده نمایید باید در اولین بار استفاده از آن، اصطلاح کامل را آورده و مخفف آن را در پرانتز بیاورید. در این مجله زیر نویس استفاده نمی شود

ت‌.     ساختار مقاله

 1. صفحه عنوان

در صفحه عنوان ذكر موارد زير ضروريست:

 • عنوان كامل مقاله
 • نام و نام خانوادگي همه نويسندگان همراه با مشخصات دقيق علمي، سمت دانشگاهی، آدرس كامل آنها شامل شماره تماس، فاكس و Email کاری به فارسي و لاتين. نویسنده مسئول مکاتبات باید مشخص شود.
 • منابع مالي و اعتباري طرح پژوهشي در صفحه عنوان مقاله
 • عنوان کوتاه پیشنهادی مقاله از سوی نویسندگان برای چاپ در بالای صفحات مقاله در مجله (حداكثر شامل 3 تا 7 كلمه  که و در گوشه سمت راست صفحه های زوج مقاله آورده شود).
 1. چکیده ساختاردار (Structured Abstract)

 که تعداد كلمات آن بيشتر از 300 كلمه نباشد و شامل: 1ـ عنوان 2ـ مقدمه 3ـ مواد و روشها 4ـ نتايج 5ـ بحث 6ـ كليد واژه ها (3 تا 8 كليد واژه) باشد.

 1. چكيده انگليسي(Abstract)

 ترجمه دقیق چکیده فارسی در کمتر از 300 کلمه و شامل: 1ـ Title 2ـ Introduction 3ـ Materials and Methods 4ـ Results 5ـ Conclusion 6ـ Key Words (3 تا 8 کلمه) باشد.

 1. مقاله اصیل

بخش هاي اصلي يك مقاله پژوهشي اصيل (Original Article) عبارتند از: عنوان، مقدمه، مواد و روشها، نتايج، بحث،محدودیت ها و پیشنهادات، نتيجه گيري، تشكر و قدرداني (که شامل مؤسسه حمایت کننده مالی یا تصویب کننده طرح تحقیقاتی مربوطه نیز می باشد) ، منابع و ضمائم (تصاوير، جداول، پرسشنامه خاص)

الف: مقدمه: باید شامل نکاتی در ارتباط با اهمیت موضوع، سوابق تحقیقات انجام شده در آن زمینه خاص، شکاف موجود در دانش موجود، ضرورت انجام تحقیق حاضر، هدف از انجام مطالعه و فرضیات اصلی محقق باشد

ب: بخش مواد و روش ها بايد به طور كامل نوشته شود و انتخاب نمونه، نوع مطالعه، روش اجراء، ملاحظات اخلاقي و شيوه تجزيه و تحليل آماري به تفصيل توضيح داده شود. به نحوی که امکان تکرار عين پژوهش برای خواننده وجود داشته باشد.

 • در صورت استفاده از دستگاهها بايد نام كامل آنها، نام كارخانه و محل ساخت آنها در پرانتز در کنار نام دستگاه ذكر شود.
 • در صورت استفاده از دارو، نام دارو (نام ژنريك)، كد شيميايي(تجاري) و نام سازنده و محل ساخت ذكر شوند.
 • در صورت استفاده از مواد خاص نام ژنريك و تجاري، نام سازنده و محل ساخت ذكر شوند.
 • در صورت استفاده از نرم افزار شامل نرم افزارهای آماری، نگارشی یا تخصصی لازم است ورژن، نام شرکت سازنده، شهر و کشور محل ساخت ذکر شود

ج: در قسمت نتایج لازم است ابتدا مشخصات دموگرافیک نمونه مورد بررسی نشان داده شود

 • ·         کلیه اعداد اعشار دار باید با ممیز نوشته شوند. از استفاده از کاما یا نقطه به جای ممیز خودداری نماید  
 •  در صورتي كه مقاله داراي پرسشنامه يا چك ليست است، ضميمه كردن آن الزامي است. در مورد پرسشنامه هاي استاندارد، ذكر مرجع و مشخصات آن (اعتبار و پایایی نسخه فارسی و انگلیسی با ذکر منبع)كافي است.
 • در صورت استفاده از تصاوير ارائه شده در ساير منابع ديگر از قبيل وب سايت ها،  كتاب يا مقالات ساير محققان، به محل تهيه تصوير ارجاع داده و كسب اجازه از نويسنده مربوطه ذكر شود. همچنين لازم است كپي مكاتبه با نويسنده جهت كسب اجازه، به عنوان ضميمه مقاله ارسال گردد.  
 • شماره جداول، شکل ها و نمودارها درون پرانتز گذارده شود.
 • حتماً به کلیه جداول، شکل ها و نمودارها در متن اشاره شود
 • محل قرار گرفتن جداول، شکل ها و نمودارها در اولین محل ممکن پس از اشاره به نام آنها در متن است.
 • جداول، شکل ها و نمودارها بايد در صفحات مجزا تايپ و به ترتيب استفاده در متن شماره گزاري شود.
 • جداول بايد كامل و گويا بوده و نيازي به توضيح در مورد آنها نداشته باشد.
 • عنوان جداول در بالا ذكر شود و زير نويس جداول شامل توضيح كلمات مخفف و تعاريف باشد.
 • وجود تفاوت های معنی دار با علامت ستاره در جدول مشخص شود و سطح معنی داری و مفهوم ستاره در زیرنویس جدول توضیح داده شود.
 • از شماره گذاري (1و2و3و...) در متن جدول براي ارجاع به زيرنويس جدول خودداري گردد و بجاي آن از علائم ** ، ++ ،‡ استفاده شود.
 • جز در موارد بسيار مهم، نتايج درج شده در جداول نبايد در متن تكرار شود
 • انحراف معیار داده ها با استفاده از علامت ± در کنار میانگین آن داده آورده شود و در ستون جداگانه یا داخل پرانتز ذکر نشود
 • حداکثر تعداد جدول ها 5 عدد می باشد.
 • عنوان و توضيحات تصاوير بايد در زير آنها آورده شود و از 150 حرف بيشتر نباشد.
 • تصاوير بايد بصورت سياه و سفيد و واضح با شماره گذاری به ترتیب حضور در متن و هر تصویر در یک صفحه ارسال شود.
 • تصاویر با فرمت Bitmap یا PNG با Resolution برابر با 500 dpi باشند.
 • حداکثر تعداد تصاوير 8 عدد می باشد.
 • عنوان و توضيحات نمودارها بايد در زير آنها آورده شود و از 150 حرف بيشتر نباشد.
 • نمودارها بصورت سياه و سفيد و واضح با شماره گذاری به ترتیب حضور در متن و هر نمودار در یک صفحه ارسال شود.
 • تصاویر تنها در یکی از فرمت‌های gif، jpeg، tif و eps و دارای Resolution برابر با 300 dpi باشند.
 • تمام نمودارها دارای Error Bar باشند (مقدار Error Bar برابر با خطای استاندارد Standard Error است و باید حتماً در نمودار نشان داده شود. برای قرار دادن Error Bar روی ستون های نمودار می توانید از نرم افزار اکسل استفاده کنید. در نرم افزار SPSS تا ورژن 17 این امکان وجود ندارد)
 • وجود تفاوت های معنی دار با علامت ستاره در نمودار مشخص شود و سطح معنی داری و مفهوم ستاره در زیرنویس نمودار توضیح داده شود.
 • از شماره گذاري (1و2و3و...) در نمودار براي ارجاع به زيرنويس نمودار خودداري گردد و بجاي آن از علائم ** ، ++ ،‡ استفاده شود
 • حداکثر تعداد نمودارها 8 عدد می باشد.
 • محورهای افقی و عمودی به فارسی باشند

د: در قسمت بحث، نتايج بدست آمده با نتايـج سايـر مطالعـات، مـورد بحث و مقايسـه قـرار مي گيرد.

 • ·          نمی توان نتایج را با نتایج مطالعات مروری یا موردی مقایسه نمود ولی می توان به نتایج چنین مطالعه هایی اشاره کرد 
 • تنها بیان وجود شباهت یا تفاوت در یافته های حاضر و مطالعات دیگر کافی نیست و علل احتمالی بروز این شباهت ها و تفاوت ها باید به تفصیل بحث شود.
 • حداقل یک سوم متن مقاله باید مربوط به قسمت بحث باشد.

ه: منابع بايد به ترتيب استفاده در متن مقاله شماره گذاري شود.

 • یک مقاله تحقیقاتی اصیل باید تعداد منابع كافي داشته باشد.
 • در متن مقاله، شماره منبع در انتهای جمله به فارسی داخل پرانتز گذاشته شود. سال چاپ منبع در متن مقاله آورده نشود
 • در بخش منابع نام 5 نویسنده اول آورده شود و از آن به بعد از et al.  استفاده شود.
 • در موارديكه مطلبي از پايان نامه خاصي گرفته شده است، بايد به مقاله مستخرج از پايان نامه ارجاع داده شود. تنها در صورتيكه مقالات مستخرج از پايان نامه در بر گيرنده مطلب مورد نظر نباشد ميتوان به اصل پايان نامه ارجاع داد.
 • نگارش منابع به روش Vancouver برای مقالات چاپ شده در مجلات:

Perlman AI, Sabina A, Williams AL, Njike VY, Katz DL. Massage therapy for osteoarthritis of the knee: a randomized controlled trial. Arch Intern Med 2006; 166(22):2533-8

 • ·         نگارش منابع به روش Vancouver برای یک فصل از كتاب:

Buckwalter JA, Marsh JL, Brown T, Amendola A, Martin JA. Articular cartilage injury. In: Robert L, Robert L, Joseph V, editors. Principles of Tissue Engineering (Third Edition).Burlington: Academic Press; 2007. p. 897-907

 • نگارش منابع به روش Vancouver برای کتاب (اگر در متن مقاله به بیش از یک فصل کتاب ارجاع داده شده است)

Magee DJ, Zachazewski JE, Quillen WS. Scientific foundations and principles of prectice in musculuskeletal rehabilitation. 1st ed. St. Louis: Saunders; 2007.

 • اگر منبعي هنوز منتشر نشده است ولی پیش نویس آنها از سایت مجله مربوطه در دسترس مخاطبان قرارداده شده است، در انتها با اصطلاح  [Article in Press] مشخص شود
 • نویسنده باید در صورت عدم دسترسی به اصل مقاله، با قراردادن اصطلاح [Abstract] در انتهای منبع این مسأله را نشان دهد
 • اگر منبع مورد استفاده فارسی است،
 • به همین ترتیب و با توجه به مشخصات انگلیسی چکیده مقاله ـ که در تمام مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی ـ رعایت می شود در بخش منابع ذکر شود و در انتها با اصطلاح  [Article in Persian] فارسي بودن منبع اصلي ذكر شود.
 • اگر منبع فارسی قديمي باشد و چكيده انگليسي آن در آرشيو مجله موجود نباشد، مشخصات مقاله به انگليسي برگردانده شود و سال چاپ سال ميلادي شود. و در انتها بااصطلاح  [Article in Persian] فارسي بودن منبع اصلي ذكر شود.
 • نگارش منابع به روش Vancouver برای صفحه وب :

World Health organization. Strategic directions for strengthening nursing and midwifery services. Avilable from:http://www.wpro.who.int/themesfocuses/theme3/focus2/nursing midwifery. pdf 2002.

و:  ارسال مقاله و موارد حقوقي (Authorship): داوری و در نهایت چاپ مقاله در مجله پژوهش در علوم توانبخشی منوط به ارسال نامه درخواست بررسی مقاله و تکمیل و پذیرش فرم تعهد اخلاقی و حقوقی در زمان ارسال مقاله است. عدم ارسال این مدارک منجر به رد کامل مقاله بدون داوری خواهد شد

ط: مجله تمام آگهي هاي علمي و آگهي هاي توليد و فروش لوازم توانبخشي را در بخش مربوطه درج مي نمايد.

ي: فرآيند ارزيابي و تعهدات مجله

 1. كليه مقالات واصله توسط كارشناسان منتخب شوراي نويسندگان مجله مورد بررسي قرار مي گيرد. 
 2. مجله در كوتاه ترين زمان ممكن نتيجه كارشناسي مقاله را به اطلاع نويسنده برساند. 
 3. نويسنده موظف است تمام موارد پيشنهاد شده توسط كارشناسان را اصلاح نمايد. 
 4. پس از انجام اصلاحات پيشنهاد شده، مقاله مجددا مورد بررسي Section Editor و سپس سردبير مجله قرار مي گيرد. در هریک از این مراحل، امکان رد کامل یا درخواست اصلاحات بیشتر وجود دارد 
 5. به محض تاييد نهايي مقاله، نامه پذيرش چاپ براي نويسندگان مقاله ارسال مي گردد.

 

 

متن کپی رایت

این مجله تحت قوانین اجازه‌نامهٔ مشترکات خلاقانه برای مقاصد غیرتجاری نسخه 4 منتشر می‌شود.

 

متن محرمانگی

نامها، آدرسها و سایر اطلاعات وارد شده در این سایت تنها برای مجله استفاده خواهد شد و برای اهداف یا اشخاص دیگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت