آمار

سال

<< 1399

شماره های منتشر شده 7
موارد چاپ شده 43
جمع سابمیشن ها 81
  پذیرش شده 42 (52%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 15
  از ابتدا تا چاپ (روز) 22
کاربرهای ثبت شده 1959 (42 جدید)
خوانندگان ثبت شده 1556 (41 جدید)