آمار

سال

<< 1399

شماره های منتشر شده 5
موارد چاپ شده 29
جمع سابمیشن ها 45
  پذیرش شده 23 (51%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 8
  از ابتدا تا چاپ (روز) 4
کاربرهای ثبت شده 1936 (19 جدید)
خوانندگان ثبت شده 1533 (18 جدید)