آمار

سال

<< 1399

شماره های منتشر شده 7
موارد چاپ شده 50
جمع سابمیشن ها 92
  پذیرش شده 50 (54%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 24
  از ابتدا تا چاپ (روز) 38
کاربرهای ثبت شده 1970 (53 جدید)
خوانندگان ثبت شده 1567 (52 جدید)