آمار

سال

<< 1398

شماره های منتشر شده 2
موارد چاپ شده 14
جمع سابمیشن ها 79
  پذیرش شده 15 (19%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 34
  از ابتدا تا چاپ (روز) 98
کاربرهای ثبت شده 1887 (63 جدید)
خوانندگان ثبت شده 1486 (63 جدید)