آمار

سال

<< 1398

شماره های منتشر شده 2
موارد چاپ شده 12
جمع سابمیشن ها 53
  پذیرش شده 12 (23%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 34
  از ابتدا تا چاپ (روز) 82
کاربرهای ثبت شده 1863 (39 جدید)
خوانندگان ثبت شده 1462 (39 جدید)