آمار

سال

<< 1398 >>

شماره های منتشر شده 4
موارد چاپ شده 40
جمع سابمیشن ها 111
  پذیرش شده 42 (38%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 29
  از ابتدا تا چاپ (روز) 119
کاربرهای ثبت شده 1917 (93 جدید)
خوانندگان ثبت شده 1515 (92 جدید)