آمار

سال

<< 1397 >>

شماره های منتشر شده 5
موارد چاپ شده 35
جمع سابمیشن ها 123
  پذیرش شده 41 (33%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 36
  از ابتدا تا چاپ (روز) 99
کاربرهای ثبت شده 1824 (109 جدید)
خوانندگان ثبت شده 1423 (107 جدید)