مجله پژوهش در علوم توانبخشی

این مجله در سايت‌هاي زير نمایه مي‌شود:

■ Directory of Open Access Journals (DOAJ)

■ Index Copernicus

■ Scientific Information Database (SID)

■ WHO-EMRO Index Medicus

■ Magiran

شاپای چاپی: 7519-1735

شاپای الکترونیکی: 2606-2008


اخبار و اطلاعیه های مجله
سردبیر مجله پژوهش در علوم توانبخشی
طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر زهرا سادات رضائیان به سردبیری مجله پژوهش در علوم توانبخشی منصوب شد
تاریخ پست: 2018-04-26 بیشتر...
 
جزییات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی‎

جهت اطلاع از این لایحه این لینک را کلیک نمایید.

تاریخ پست: 2017-07-26
 
هزینه انتشار
جهت اطلاع از قوانین جدید مجله در خصوص محاسبه هزینه‌ها این لینک را کلیک نمایید.
تاریخ پست: 2017-05-22 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر