مجله پژوهش در علوم توانبخشی

این مجله در سايت‌هاي زير نمایه مي‌شود:

■ Directory of Open Access Journals (DOAJ)

■ Index Copernicus

■ Scientific Information Database (SID)

■ WHO-EMRO Index Medicus

■ Magiran

شاپای چاپی: 7519-1735

شاپای الکترونیکی: 2606-2008


اخبار و اطلاعیه های مجله
رویداد داوری حضوری مقالات مجله پژوهش در علوم توانبخشی
سیزدهم آذرماه ۹۷ رویداد داوری حضوری مقالات مجله پژوهش در علوم توانبخشی با حضور دکتر رویا کلیشادی سرپرست امور مجلات دانشگاه، دکتر جاوید مستمند مدیر مسئول مجله ، دکتر زهرا سادات رضائیان سردبیر مجله ، مژگان نادری مدیر اجرایی مجله، خانم شفیعی مسئول اجرایی رویداد و دکتر احسان قاسمی نویسنده مقاله در ساحتمان شماره ۴ دانشگاه برگزار شد. 
 
تاریخ پست: 2018-12-11 بیشتر...
 
بزرگترین مسابقه مجله پژوهش در علوم توانبخشی
جهت اطلاع از این مسابقه این لینک را کلیک نمایید.
تاریخ پست: 2018-10-10
 
سردبیر مجله پژوهش در علوم توانبخشی
طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر زهرا سادات رضائیان به سردبیری مجله پژوهش در علوم توانبخشی منصوب شد
تاریخ پست: 2018-04-26 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر